Realgymnasiet

Vi tror att lärandet sker bäst när eleven är aktiv i sitt eget lärande, när det utgår från ett sammanhang och i relation till verkligheten. Vi tror också att lärandet underlättas när det utgår ifrån elevens personliga intresse, det ger de bästa förutsättningarna för ett meningsfullt lärande.

Realgymnasiet

Aktivt lärande

På Lärande vill vi att alla elever ska nå sin fulla potential genom att vara aktiva i sin egen lärprocess. Därför tillbringar våra elever på Realgymnasiet en stor del av sin skoltid ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Sverige men även internationellt, för att förbereda sig för yrkeslivet.


Pedagogisk grund

Hos oss har alla elever på Realgymnasiet en mentor. Vi skiljer tydligt på undervisning och mentorskap och har sett att det är en framgångsfaktor för att vägleda eleverna till bästa resultat utifrån elevens egna förutsättningar.


Samarbete med partners

På våra gymnasieskolor arbetar vi tätt med näringsliv och med branschpartners. Vi lyssnar noga på vilka behov som finns, vilket leder till kvalitativa utbildningar anställningsbara elever. Tillsammans leder vi skolutvecklingen framåt.

-Realgymnasiet samarbetar i nära dialog med bransch och lyssnar på de behov som identifieras framåt. Det säkerställer morgondagens kompetensförsörjning och gör våra elever anställningsbara. Partnerskap är det som särskiljer oss som skolaktör. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi gymnasieskolan framåt, säger Anneli Larsson, vd på Lärande Partner som driver partnersamarbeten för Realgymnasiet.

Våra nära partnersamarbeten ger oss stilbildande utbildningar och anställningsbara elever!