Ekonomi

God ekonomi och hållbar tillväxt skapar förutsättningar för långsiktighet.

Ägande och vinst

Lärandegruppen i Sverige AB ägs av en privatperson som grundade företaget. Vi växer med egna medel på en stabil grund. Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärandegruppen i Sverige AB. Räkenskapsåret löper från 1 juli.

I enlighet med vårt ägardirektiv återinvesteras vinst i företaget för att utveckla verksamheten vidare. 


Hållbarhetsrapport

Årsredovisningar