Ekonomi

God ekonomi och hållbar tillväxt gör oss stolta.

Ekonomi

Ägande och vinst

Lärandegruppen i Sverige AB ägs av en privatperson som grundade företaget. Vi växer med egna medel på en stabil grund. Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärandegruppen i Sverige AB. Räkenskapsåret löper från 1 juli.

I enlighet med vårt ägardirektiv återinvesteras vinst i företaget för att utveckla verksamheten vidare. Det har resulterat i att vi har fått många bevis för vår goda ekonomi och hållbara tillväxt:

AAA-ranking
(2010-2018)

Ahrens Snabbväxare
(2009-2012)

Årets Superföretag
(2008-2011)

DI – Gasellföretag
(2010-2014)

SYNA – tillväxt
(2008- 2010)

VVV-ranking
(2010)


Hållbarhetsrapport

Årsredovisning

Årsredovisning