Meningsfulla partnerskap

Att arbeta med partnerskap och externa samarbeten sätter lärandet i ett tydligt sammanhang vilket främjar lärandet för både elever och bransch. Det här särskiljer oss från många andra skolaktörer. Det gör våra elever anställningsbara i framtiden och branschen säkrar sin kompetensförsörjning.

Meningsfulla partnerskap

Vi gör skillnad för eleverna samtidigt som ni säkrar ert företags behov av kompetensförsörjning som också bidrar till kvalitet i företaget. Vi vill att våra samarbeten handlar om mycket mer än bara pengar. Med betydelsefulla partners blir våra utbildningar bättre och med gemensamma krafter får elever och kursdeltagare rätt kunskaper, jobb, nätverk, arbetsglädje och ljusa framtidsutsikter.

Kontakta oss för mer info

Anneli Larsson
Anneli Larsson
VD Lärande Partner i Östergötland AB