Lärande.
Det är hela vår idé.

Lärande är friskoleföretaget som tror på kraften i att kombinera aktivt lärande med partnerskap och digitalisering. Ända sedan starten 1999 har vi drivits av idén att vitalisera den svenska skolan och sätta elevens lärande i centrum. Idag erbjuder vi förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och en yrkeshögskola som redan kommit långt på resan till framtiden. Vår destination: En stilbildande skola för det nya informationssamhället.

Nyfiken på Lärandedagarna?

Tillsammans gör vi skillnad

Lärandedagarna genomförs en gång per år där vi lyfter fram medarbetare, lär av goda exempel och har kul tillsammans. Vi delar med oss och inspirerar varandra helt enkelt.

Läs mer här
Medarbetarberättelser

Möt några av våra medarbetare

Våra skolor

Våra fantastiska medarbetare arbetar inom både förskola, grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola. Alla arbetar engagerat med att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Lärande Förskola

Lärande Förskola

Vi ska ge alla barn förutsättningar att utifrån förmåga utvecklas mot målen i läroplanen – allt enligt Skolverkets uppdrag till Sveriges förskolor. Däremot väljer vi en egen väg för att ge barnen förutsättningar att utvecklas i önskad riktning, byggd på ett helhetstänkande som fortsätter i Lärande Grundskola.

Consensum

Consensum

Consensum är ett utbildningscentrum för dig som vill arbeta med människor. Hos oss finns attraktiva utbildningar för både ungdomar och vuxna på såväl gymnasium som Yrkeshögskola. Consensum erbjuder också specialutformade utbildningar på uppdrag av privata och offentliga uppdragsgivare.

Realgymnasiet

Realgymnasiet

Vi ger ungdomar en utvecklande och rolig utbildning som grundar sig i det personliga intresset – den allra bästa drivkraften för ett meningsfullt lärande. Utbildningarna har hög kvalitet och leder till jobb direkt efter examen eller vidare studier på högskolenivå. En skola för idag och för framtiden.

Lärande Grundskola

Lärande Grundskola

Lärande Grundskola har samma uppdrag som alla andra skolor i Sverige, men vi har valt att utveckla vår skola för att ännu tryggare och mer framgångsrikt bidra till elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Genom aktivt lärande och en pedagogisk modell baserad på helhetstänkande vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas – under skoltiden och i framtiden. Resultatet? Mer trygghet, mindre stress, större glädje och mer kreativitet. På Lärande Grundskola skapar vi framgång. Tillsammans.