Lärande.
Det är hela vår idé.

Lärande är friskoleföretaget som tror på kraften i att kombinera pedagogik, partnerskap och digitalisering. Ända sedan starten 1999 har vi drivits av idén att vitalisera den svenska skolan och sätta eleven i centrum. Idag erbjuder vi en grundskola och gymnasieskola som redan kommit långt på resan till framtiden. Vår destination: En stilbildande skola för det nya informationssamhället.

Titta hit!

Ny Innovativ satsning på Realgymnasiet

E-learning inom Personlig utveckling & Externa relationer gör att eleverna blir bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet!

Mer info
Medarbetarberättelser

Möt några av våra medarbetare

Våra skolor

Våra fantastiska medarbetare arbetar inom både grund- och gymnsieskola. Alla arbetar engagerat med att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Erlaskolan

Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Pedagogiken följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian och innehållet anpassas för varje ålder och behov. Idén om ”På riktigt är viktigt” är grunden för allt vi gör. Den handlar om att så mycket som möjligt av skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant. Mer kreativt. Och mycket roligare!

Realgymnasiet

Realgymnasiet

Vi ger ungdomar en utvecklande och rolig utbildning som grundar sig i det personliga intresset – den allra bästa drivkraften för ett meningsfullt lärande. Utbildningarna har hög kvalitet och leder till jobb direkt efter examen eller vidare studier på högskolenivå. En skola för idag och för framtiden.

Magnetica

Magnetica

Magnetica bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamheter med i dagsläget tre förskolor samt fyra skolor inom Uppland Väsbys Kommun. Verksamheten bygger på en sammanhållande idé om barnets lärande och utveckling.