Digitaliseringens möjligheter

Digitala lösningar ger oss möjligheter att utveckla innovativa undervisningsmetoder som främjar aktivt och differentierat lärande för våra barn och elever.

Digitaliseringens möjligheter

Vi fokuserar på tre utvecklingsområden:

Digitala verktyg. Intelligenta lösningar främjar lärande, elevhälsa och kvalitet i undervisningen.

Lärplattform. Ett digitalt ekosystem som möjliggör effektiva, individuellt anpassade lärprocesser. 

IT-miljö. En effektiv digital arbetsmiljö som främjar flexibilitet, samarbete och utveckling för alla i skolan – elever, pedagoger och stödjande skolfunktioner.

Digitaliserat lärande som möter eleven.