Ledning och styrelse

Undrar du vilka som sitter i ledningen, här är vi!

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för koncernen sitter VD för bolagen samt centrala funktioner som dagligen stöttar verksamheterna. Dessa är:

Mikael Karlsson VD Lärandegruppen AB
Agneta Janfalk VD Lärande i Sverige AB
Anneli Larsson VD Lärande Partner i Östergötland AB
Katarina Bergholtz CFO
Linda Larsson Personalchef
Magdalena Allgren Kommunikationschef
Sofia Berbres Chef Projektkontoret
Fredrik Ljung Fastighetschef
Marina Malmqvist VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB

Agneta Janfalk VD Lärande i Sverige AB
Carina Ljung Regionchef Sydväst
Johan Lundberg Kvalitetschef
Catarina Möllberg Regionchef Mitt
Ebba Schenholm Chef Elevrekrytering
Lena Tamme Chef Konceptutveckling
Ingela Wall Regionchef Öst
Patrik Wigelius Etableringsansvarig

Marina Malmqvist VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
Martin Åleheim Verksamhetschef

Jan Vikström Styrelseordförande
Marie Rudberg Styrelseledamot
Maria Ljungkvist Styrelseledamot
Anders Frostell Styrelseledamot
Elia Mörling Styrelseledamot
Kim Zandvoort Styrelseledamot