Ledning och styrelse

Undrar du vilka som sitter i ledningen, här är vi!

Ledning och styrelse

Lärandegruppen i Sverige AB

I ledningsgruppen för koncernen sitter VD för bolagen samt centrala funktioner som dagligen stöttar verksamheterna. Dessa är:

 • Mikael Karlsson, VD Lärandegruppen i Sverige AB
 • Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
 • Anneli Larsson, VD Lärande Partner i Östergötland AB
 • Katarina Bergholtz, CFO
 • Linda Larsson, Personalchef
 • Magdalena Allgren, Kommunikationschef
 • Marcus Persson, Chef Affärsutveckling
 • Fredrik Ljung, Fastighetschef
 • Stig Fjeldheim, CIO

Lärande i Sverige AB

I ledningsgruppen för Lärande i Sverige som leder och driver våra Gymnasieskolor och Yrkeshögskolan sitter:

 • Mikael Karlsson, tf VD Lärande i Sverige AB
 • Johan Emilas, Kvalitetschef och skolchef
 • Ebba Schenholm, Chef Eleverkrytering
 • Catarina Möllberg, Gymnasiechef Nord
 • Carina Ljung, Gymnasiechef Syd
 • Ingela Wall, Utvecklingsstrateg

Lärande Förskolor och Grundskolor AB

I ledningsgruppen sitter:

 • Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
 • Martin Åleheim, Verksamhetschef
 • Beatrice Barlinger, Ansvarig för pedagogik och konceptutveckling
 • Andreas Gydingsgård, Förskole- och Grundskolechef
 • Marie Rudberg, Styrelseordförande
 • Jan Vikström, Styrelseledamot
 • Maria Ljungkvist, Styrelseledamot
 • Anders Frostell, Styrelseledamot
 • Kim Zandvoort, Styrelseledamot