Ledning och styrelse

Undrar du vilka som sitter i ledningen, här är vi!

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för koncernen sitter VD för bolagen samt centrala funktioner som dagligen stöttar verksamheterna. Dessa är:

Mikael Karlsson
VD Lärandegruppen AB

Agneta Janfalk
VD Lärande i Sverige AB

Anneli Larsson
VD Lärande Partner i Östergötland AB

Katarina Bergholtz
CFO

Ole Lidegran
CIO

Linda Larsson
Personalchef

Magdalena Allgren
Kommunikationschef

Sofia Berbres
Chef Projektkontoret

Fredrik Ljung
Fastighetschef


Styrelse

Jan Vikström
Styrelseordförande

Marie Rudberg
Styrelseledamot

Maria Ljungkvist
Styrelseledamot

Anders Frostell
Styrelseledamot

Elia Mörling
Styrelseledamot

Kim Zandvoort
Styrelseledamot