Ledning och styrelse

Undrar du vilka som sitter i ledningen, här är vi!

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för koncernen sitter VD för bolagen samt centrala funktioner som dagligen stöttar verksamheterna. Dessa är:

Ulrika Unell
VD Lärandegruppen i Sverige AB

Agneta Janfalk
VD Lärande i Sverige AB

Mattias Törling
VD Cognita Fastigheter AB

Anneli Larsson
VD Lärande Partner i Östergötland AB

Patrik Wigelius
Gymnasiechef

Katarina Bergholtz
Ekonomichef

Ole Lidegran
CIO

Paula Casimiro
Chef Strategisk kompetensförsörjning

Linda Larsson
Personalchef

Magdalena Allgren
Kommunikationschef

Christina Boman
Chef Projektkontoret

Kerstin Jakobsson Hallén
Chef Förvärv


Styrelse

Jan Vikström
Företagets grundare
Styrelseordförande

Hans Torin
Styrelseledamot

Anders Frostell
Styrelseledamot

Marie Rudberg
Styrelseledamot

Kim Zandvoort
Suppleant