Ledning och styrelse

Undrar du vilka som sitter i ledningen, här är vi!

Ledning och styrelse
 • Jan Vikström Styrelseordförande
 • Marie Rudberg Styrelseledamot
 • Maria Ljungkvist Styrelseledamot
 • Anders Frostell Styrelseledamot
 • Elia Mörling Styrelseledamot
 • Kim Zandvoort Styrelseledamot

Lärandegruppen i Sverige AB

I ledningsgruppen för koncernen sitter VD för bolagen samt centrala funktioner som dagligen stöttar verksamheterna. Dessa är:

 • Mikael Karlsson, VD Lärandegruppen AB
 • Agneta Janfalk, VD Lärande i Sverige AB
 • Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
 • Anneli Larsson, VD Lärande Partner i Östergötland AB
 • Katarina Bergholtz, CFO
 • Linda Larsson, Personalchef
 • Magdalena Allgren, Kommunikationschef
 • Sofia Berbres, Chef Affärsutveckling
 • Fredrik Ljung, Fastighetschef
 • Agneta Janfalk, VD Lärande i Sverige AB
 • Carina Ljung, Regionchef Sydväst
 • Johan Lundberg, Kvalitetschef
 • Catarina Möllberg, Regionchef Mitt
 • Ebba Schenholm, Chef Elevrekrytering
 • Lena Tamme, Chef Konceptutveckling
 • Ingela Wall, Regionchef Öst
 • Patrik Wigelius, Etableringsansvarig
 • Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
 • Martin Åleheim, Verksamhetschef
 • Beatrice Barlinger, Ansvarig för pedagogik och konceptutveckling