Så tänker vi

Så tänker vi

Vi ser den stilbildande skolan som en naturlig, integrerad del i informationssamhället. Tre områden bildar en helhet – pedagogik, partnerskap och digitalisering.

Vår idé

Vi vill vara stilbildande inom svensk skola. Så här tänker vi om vår roll.

Aktivt lärande

För oss är elevens lärande alltid i centrum. På väg mot målen utvecklas nya kunskaper och nyttiga förmågor.

Partnerskap

Tillsammans med företag erbjuder vi utbildningar som behövs. De gör eleverna framgångsrika.

Digitalisering

Digitalisering är en förutsättning för att stärka lärandet i det moderna informationssamhället.