Vår idé

Vi vill vara stilbildande inom svensk skola. Så här tänker vi om vår roll.

I en värld som förändras allt snabbare har svensk skola svårt att hänga med. Studieresultaten sjunker, elever mår sämre och alltför många når inte sin fulla potential. Därför behövs Lärande mer än någonsin. Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik. En skola med ambitionen att varje individ ska få chansen att frigöra sin potential och leva välmående i informationssamhället.

Lärande behövs mer än någonsin.