Så här jobbar våra mentorer

Många roller arbetar runt alla barn och ungdomar i våra verksamheter. Så här jobbar mentorerna på gymnasiet och grundskolan.

Så här jobbar våra mentorer

Våra mentorskap på gymnasiet

Inom Lärandes gymnasieskolor (Realgymnasiet) arbetar våra mentorer och lärare tätt tillsammans för att stärka elevens lärande. Rollerna är dock tydligt separerade där lärarna har huvudfokus på den kunskapsmässiga utvecklingen och mentorerna på den personliga.  

Arbetssätt som stärker elevens utveckling 

Arbetssättet infördes redan 2003 och har varit en modell som andra gymnasieskolor har tagit efter sedan dess. Varför? Jo, för att eleverna känner stor trygghet till mentorerna som hjälper dem att nå sina studiemål och som finns där som stöd. Våra mentorer har inga kurser och betygsätter inte eleverna utan fungerar mer som en länk mellan elev, lärare och hemmet. Detta skapar tillit och förtroende. Samtidigt kan lärarna lägga fokus på sitt uppdrag, att säkerställa den kunskapsmässiga utvecklingen. Detta är en framgångsrik modell som uppskattas av både mentorer och lärare.   

Personlig utveckling och externa relationer 

Realgymnasiet erbjuder gymnasieutbildningar som har ett nära samarbete med branschen. I yrkeslivet ingår dock många saker som inte alltid ingår i programplanerna i skolan, såsom kundbemötande, service och medarbetarskap. Med anledning av detta har Lärande Partner som utvecklar våra samarbeten med näringslivet, paketerat ett innehåll under namnet Personlig utveckling och externa relationer. Satsningen omfattar alla elever och rustar dem för yrkeslivets alla delar redan under skoltiden. Det ingår i mentorsrollen att leda arbetet som bygger på blended learning; en blandning av olika lärmiljöer som quiz, teori, filmer och praktiska övningsuppgifter.  

Anette, en av mentorerna på Realgymnasiet som arbetar med satsningen ser många fördelar för eleverna.

- De har blivit mer medvetna och reflekterande. Det är extra viktigt för våra ettor och tvåor då de blir mer förberedda inför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) och yrkesliv då de inte har den kunskapen och erfarenheten.

Meya, en av eleverna som deltagit i satsningen, menar att upplägget där eleverna arbetat tillsammans har varit utvecklande och kul.

- Upplägget fungerade jättebra. Det var en bra blandning av diskussioner, reflektioner och att spela in filmer. Det bästa var att få samarbeta och diskutera uppgifterna med klasskamraterna för det gjorde att man bättre förstod dem och på så sätt fick ut mer av kursen.


Mentorskap på grundskolan 

Inom våra grundskolor ingår ansvaret för elevens kunskapsmässiga och personliga utveckling i lärararrollen i linje med läroplanen. 

Inom nya Lärande Grundskola arbetar vi i lärarteam med minst två lärare. Det betyder att man som lärare tillbringar mycket tid tillsammans med eleverna i den årskurs man har, med målet att skapa trygghet, bygga relationer och verka för en stimulerande lärmiljö för både elever och medarbetare. Eleverna har också en lärstudio per årskurs där de tillbringar den största tiden av dagen tillsammans med närvarande lärare. Det minimerar tiden för förflyttningar, raster i korridorer och håltimmar, som kan skapa oro och otrygghet.