Lärande i en globaliserad och digitaliserad värld

För oss är det viktigt att hållbarhetsperspektivet finns i vårt långsiktiga arbete men också i vårt agerande i vardagen. Hållbarhetsarbetet är naturligt integrerat i vår verksamhetsplan och följs upp årligen upp i våra ordinarie processer.

Lärande i en globaliserad och digitaliserad värld

Våra viktiga frågor

Inom dessa frågor engagerar vi oss för här anser vi att vår påverkan är störst och vi har störst möjlighet att göra skillnad.Mål nr 4 Globala målen: ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” 

Vår mission är att så många barn och ungdomar som möjligt ska utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Ett mål är att skapa förutsättningar för dem att nå sin fulla potential och att leva välmående i informationssamhället. Hela vår verksamhet grundar sig i detta uppdrag och mäts genom årlig kvalitetsrapportering samt nöjdhetsindex.

Vi vill skapa Sveriges bästa kompetensutveckling inom utbildningssektorn. Det ska bygga på ett aktivt förhållningssätt till lärande och hållbara lösningar. Den höjda kompetensen ska i sin tur utveckla våra utbildningars kvalitet, elevernas resultat, öka vår attraktionskraft, behålla medarbetare samt främja vår resurseffektivitet.

Vi vill verka för att vara ett företag där jämställdhet och mångfald får ta plats. Lärande ska vara en bra arbetsplats för alla anställda där medarbetare ges möjlighet till den utveckling som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom sitt arbetsområde.

Vi tar ansvar för och bidrar till ett bättre klimat och hållbart samhälle. Det innebär att vi vill minska vår klimatpåverkan och hantera våra resurser hållbart. Vi vill även att våra elever ska vara ansvarstagande och förberedda för att verka hållbart i samhället både under skoltiden och när de tar nästa kliv i sin utveckling.

Vi är stolta över vår stabila ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

Engagemang


Vi på Lärande tror på den gemensamma kraften i att göra skillnad tillsammans. Inom ovanstående områden gör vi skillnad inom alla perspektiv på hållbarhet - det sociala, miljömässiga och ekonomiska.

Vår hållbarhetsrapport