Våra förmåner

Det är viktigt för oss att du ska må bra på Lärande. Vi har tagit fram ett förmånspaket för att du ska få en trivsam anställning, möjlighet till utveckling men också ett hållbart arbetsliv.

Våra förmåner

Stark värdegrund 

Allt vi gör utgår från en värdegrund som avser hela verksamheten - så väl barn, elever och studerande som medarbetare. Den bygger på vår starkt förankrade mission och fyra kärnvärden. För oss känns det därför naturligt att våra förmåner utformas på ett sätt som både stärker och levandegör våra kärnvärden: Trygghet, Utveckling, Team & Framgång.

Vi når framgång genom att vi erbjuder trygghet för våra anställda. Trygghet gagnar utvecklingen, genom att vi utvecklas tillsammans och jobbar i team blir resultatet av vårt arbete ännu bättre!

Vi vill att du ska nå framgång tillsammans med oss!

Trygghet

Trygghet handlar om att vara trygg i sin omgivning, men också i sig själv. Som arbetsgivare vill vi att alla medarbetare, studerande, elever och barn ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt hos oss. Trygga individer har bättre förutsättningar att lära och utvecklas.

Vi har ett rikstäckande avtal med Synologen för alla anställda på Lärande. I ramavtalet framgår vilka glasögon du har möjlighet att ta ut kostnadsfritt samt vilka nivåer som gäller för ex. bågar.

Beroende på vilket bolag samt din befattning erbjuder vi olika typer av flexibilitet i anställningen.

 • Semestertjänster för lärare och mentorer som är anställda inom Lärande i Sverige (Realgymnasiet, Lärande grundskola Falun, Södra och Östra) innebär en förtroendearbetstid på 4 timmar/veckan utöver 38 timmar reglerad arbetstid på enheten. Detta genererar 13 arbetsfria dagar på ett läsår som tas ut utöver dina semesterdagar.
 • Semestertjänst för förskollärare och fritidspedagoger anställda inom Lärande i Sverige (Lärande Grundskola Falun, Södra och Östra) innebär en förtroendearbetstid på 2 timmar/veckan utöver 39 timmar reglerad arbetstid på enheten. Detta genererar 6,5 arbetsfria dagar på ett läsår som tas ut utöver dina semesterdagar.
 • Ferietjänst för lärare och mentorer inom Consensum gymnasium samt för lärare inom Lärande grundskola Skapa, Fresta, Oden, Magneten och Vik innebär en förtroendearbetstid på 10 timmar/veckan utöver 35 timmar reglerad arbetstid på enheten. Detta genererar längre sammanhängande ledighet under skolloven.
 • Anställda på huvudkontoret erbjuds att jobba på distans viss del av arbetstiden.

Friskvårdsbidrag via Wellnet värde upp till 2500kr/kalenderår.

Utöver ordinarie företagshälsovård så erbjuder Lärande, Feelgood Plus – en digital frisk- och sjukvårdstjänst som är ett bra stöd för att ta hand om din hälsa.

Därför har du, och även din familj, tillgång till allt från läkare och psykolog till personlig tränare on-line. Allt finns samlat i en lättanvänd app.

Vi fyller ut föräldralönen för personal som varit anställda hos oss minst ett år när medarbetaren går på föräldraledighet. Detta gör arbetsgivaren under de första 18 månaderna från barnets födelse. Dagarna varierar från 60-180 beroende på anställningens längd.

Vi erbjuder dig och din närmsta familj en försäkringslösning med konkurrenskraftiga premier och gynnsamma villkor under hela din anställning. Under ditt första anställningsår erbjuds du nedanstående försäkringar och försäkringsnivåer gratis.

 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Engångsbelopp vid långvarig sjukdom
 • Livförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

Alla medarbetare omfattas av våra kollektivavtal. Även ni som inte är fackligt anslutna alternativt anslutna till ett annat fackförbund omfattas av kollektivavtalets villkor. Bland annat har våra anställda rätt till årlig lönerevision, tjänstepension samt högre ersättning vid sjukdom och föräldraledighet.

För att skapa trygghet i form av närvarande lärare för barn och elever så erbjuder vi gratis lunch för våra anställda lärare på våra för- och grundskolor.

Tjänstepension

Som komplement till den allmänna pensionen betalar vi som arbetsgivare in tjänstepension under din anställning. Det innebär att du har mer pengar att röra dig med när du blir pensionär. Enligt våra kollektivavtal ska vi som arbetsgivare betala in tjänstepension tills medarbetaren fyller 65 år men vi har inom Lärande fattat ett beslut om att fortsätta betala in tjänstepension tills medarbetaren fyller 69 år. 

Flexpension

Vi på Lärande har Flexpension genom några av våra kollektivavtal. De som omfattas redan nu är medarbetare inom Tjänstemannaavtalet. Från 1 september 2024 omfattas även anställda inom Friskoleavtalet Sveriges lärare. Flexpension ger mer pengar till din tjänstepension samt möjliggör för deltidsarbete i slutet av arbetslivet. Du kan läsa mer här.

Löneväxling

Vill du ha ytterligare insättningar till din pension finns det möjlighet att byta ut bruttolön mot extra pensionsinsättning, så kallad löneväxling. Vill du se om detta är något för dig kan du läsa mer här.

Som en del i vårt trygghetsarbete, samt för att underlätta vardagen för våra tillsvidareanställda rektorer erbjuder vi som arbetsgivare ett rektorspaket med hushållsnära tjänster, individuell pensionsrådgivning, sjukvårdsförsäkring och vaccination.

Utveckling

Utveckling är vår ständiga strävan att få uppleva mer, se mer, förstå mer och lära mer. När vi uppmuntrar varandra att vara modiga och tänka nytt tar idéer form och får liv. Personlig kompetensutveckling i vardagen är en av de främsta anledningarna till att många väljer att stanna kvar hos oss.   

Inför uppstarten av varje nytt läsår arrangerar Lärande en introduktion för all ny personal som anställts under det gångna året. Syftet är att ge nya medarbetare möjlighet att lära känna koncernen och många av oss som arbetar här, hur vi jobbar och våra mål.

Lärandedagarna är våra kompetensutvecklingsdagar som genomförs en gång per år. Här lyfter vi fram medarbetare, lär av goda exempel, inspireras och har kul tillsammans.

Läs mer om Lärandedagarna här.

Inom Lärande finns olika karriärvägar utöver de traditionella som förstelärare, arbetslagsledare och skolledare. Det finns möjlighet att söka tjänster som central skoladministratör, samordnande skolkurator, mentorsutvecklare, ämnessamordnare och programansvarig - spännande va!

Vårt lärande är vår kompetensutvecklingsplattform.

I Vårt lärande finns ett gediget utbildningsmaterial att ta del av. Vissa delar är obligatoriska medan annat material är riktat till dig i din specifika yrkesroll. Syftet är att stärka dig och i förlängningen ge våra barn, elever, studerande de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden. 

Innehållet i Vårt lärande utgår från vår strategi och de behov som uppmärksammas på våra skolenheter och kommer därför fortsätta att utvecklas löpande, här har du stora möjligheter att vara med och påverka.

Lärande har möjlighet att stötta medarbetare på olika sätt med bland annat:

 • Olika vägar till lärarlegitimation och utökad legitimation
 • Rektorsprogrammet för verksamma skolledare
 • Andra typer av kurser/utbildningar relevanta för din roll
 • Medlemsorganisationer, både när det kommer till medlemskap och fristående kurser

Team

Team är vårt tredje kärnvärde och det genomsyrar alla verksamheter. Eftersom kunskap bara blir alltmer komplex så behöver vi komplettera varandra ytterligare. Framgångsrika team bygger på en hög grad av delaktighet, individuellt ansvarstagande, god kommunikation och tydliga mål. Vi tycker om att jobba tillsammans och tillsammans vet vi att vi gör skillnad!

En av många fördelar med att tillhöra en koncern och konceptorganisation är att "dela-kulturen" är väldigt stark och att ett samarbete bara är "en chatt bort". Det finns ett stort bibliotek av färdiga kursplaneringar och övrigt innehåll att ta del av för gymnasiet, liksom på grundskolan som det finns uppdrag med tillhörande förslag på hur det går att jobba med undervisningen.

Kaffe och frukt finns det tillgång till ute bland våra lokaler. Fika är inte heller en ovanlighet hos oss, vem tackar inte ja till en vetelängd?

Vi både uppskattar och uppmuntrar en hög trivselkultur hos oss, där aktiviteter kan variera från enhet till enhet. Det kan handla om brädspelskvällar, föreläsningar eller en AW.

Våra enheter samlas inför varje jul för att avsluta terminen tillsammans med ett härligt julbord.

Trygghet + Utveckling + Team = Framgång

Framgång avser inte dem som lyckas bäst, det gäller alla. Det handlar om att, utifrån varje persons individuella förutsättningar, utvecklas och bli stärkt i sitt uppdrag - att se till att våra barn, elever och studerande lyckas nu och i framtiden.