Hej!

Här hittar ni som leverantör till något av Lärandegruppens bolag information om det som behövs för att skicka fakturor till oss.

Elektroniska fakturor

För en mer effektiv och miljövänlig hantering vill vi att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor till oss. Med e-faktura kommer fakturan fram direkt, i rätt format och med den information som vi behöver. Det gör det enklare för oss att hantera era fakturor och därmed betala dem i tid.

Kom igång med e-faktura
Om ni inte har någon befintlig lösning för att skicka e-faktura så kan ni ta hjälp av vår VAN-operatör InExchange. Du skapar enkelt ett eget konto via denna länk, och kan därefter skicka e-fakturor till oss kostnadsfritt: www.inexchange.se/leverantor

Våra Bolag

Lärande i Sverige AB
Realgymnasiet | Lärande Grundskola Falun, Södra, Östra

Organisationsnummer556571-5892
GLN-nummer7365565715893
Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
Lärande Förskola Omvärlden, Skogstorp, Skutan | Lärande Grundskola Fresta, Magneten, Oden, Vik

Organisationsnummer556724-3547
GLN-nummer7365567243547
The Learning Lab i Stockholm AB
Lärande Grundskola Skapa

Organisationsnummer556809-7405
GLN-nummer7365568097408
Consensum Lund AB
Consensum gymnasium | Consensum YH-utbildning

Organisationsnummer556602-3684
GLN-nummer7365566023683
Lärande Partner i Östergötland AB
Organisationsnummer556972-8131
GLN-nummer7365569728134
Lärandegruppen i Sverige AB
Organisationsnummer556765-4529
GLN-nummer7365567654527

Postadress HK: Slottsgatan 105, 602 22 Norrköping
VAT-nr: SE663000377701 (samtliga bolag pga momsgrupp)


Krav på referensnummer

Fakturor ska vara utställda till det bolag som beställningen avser och innehålla fakturareferens bestående av ett 6-siffrigt nummer enligt följande format: xxxxx-x (olika nr för olika beställare). Om dessa uppgifter saknas kommer fakturan att avvisas.

Våra vanligaste referensnummer hittar ni här.

Övriga krav på fakturans innehåll
Fakturan måste även innehålla följande uppgifter för att vi ska kunna hantera den:

  • Information om vad fakturan avser samt när varan/tjänsten är levererad/utförd.
  • Leverantörens namn, adress och kontaktuppgifter.
  • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer.
  • Leverantörens Bankgiro, Plusgiro eller bankkontonummer samt totalt fakturabelopp.
  • Fakturanummer eller OCR-nummer.
  • Fakturadatum och Förfallodatum - alltid 30 dagars betalningsvillkor.
  • Uppgift om F-skattsedel.

Vid eventuella frågor kring fakturor ber vi er att kontakta oss på ekonomi@larande.se. För övrig korrespondens samt leveranser hänvisas till respektive beställare/skola.