Hej!

Vi på Lärandegruppen i Sverige AB med dotterbolag använder oss av fakturascanning. För att scanningen ska fungera ställs krav på leverantörsfakturans innehåll och kvalitet, här finns information för att underlätta för dig.

Fakturainformation för leverantörer till Lärandegruppen i Sverige AB och dess dotterbolag

Fakturan måste innehålla följande uppgifter för att vi ska kunna hantera den:

  • Fakturareferens bestående av ett 6-siffrigt nummer enligt följande format: xxxxx-x (olika nr för olika beställare) Se dokument nedan för våra vanligaste referensnummer.
  • Ditt företags (leverantörens) namn, adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer.
  • Ditt företags Bankgiro, Plusgiro eller bankkontonummer.
  • Fakturanummer eller OCR-nummer.
  • Fakturadatum och Förfallodatum - alltid 30 dagars betalningsvillkor.
  • Totalt fakturabelopp.
  • Uppgift om F-skattsedel.
  • Information om vad fakturan avser samt när varan/tjänsten är levererad/utförd.
  • Tydligt typsnitt och vit bakgrund då scanningssystemet annars inte kan läsa av fakturans innehåll.

Bolag och fakturaadresser

Vi önskar ta emot fakturor digitalt via e-post i PDF-format (1 faktura per fil med eventuell bilaga i samma fil) alternativt i InExchange (via GLN-nr). 

Fakturan måste vara utställd till det bolag som beställningen avser:


Lärande i Sverige AB 
(Juridisk huvudman för Realgymnasiet & Lärande Grundskola Östra, Södra och Falun)
Organisationsnr
E-post fakturor
GLN
556571-5892
efaktura@larande.se
7365565715893
Lärandegruppen i Sverige AB
Organisationsnr
 E-post fakturor
GLN
556765-4529
efaktura@larandegruppen.se
7365567654527
Lärande Partner i Östergötland AB
Organisationsnr
E-post fakturor
GLN
556972-8131
efaktura@larandepartner.se
7365569728134
Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB 
(Juridisk huvudman för alla förskolor samt Lärande Grundskola Vik, Fresta, Oden och Magneten)
Organisationsnr
E-post fakturor
GLN
556724-3547
efaktura@larandefog.se
7365567243547
The Learning Lab i Stockholm AB 
(Juridiska huvudman för Lärande Grundskola Skapa)
Organisationsnr
E-post fakturor
GLN
556809-7405
faktura.learninglab@larande.se
7365568097408
Consensum Lund AB
Organisationsnr
E-post fakturor
GLN
556602-3684
faktura.consensum@larande.se
7365566023683


Fakturor via post

Om det inte finns möjlighet att skicka fakturor digitalt, skickas fakturorna istället via post med korrekt bolagsnamn till adressen Slottsgatan 105, 602 22 NORRKÖPING.

Kontakt

Vid eventuella frågor kring fakturering kan ni kontakta ekonomi@larande.se. För övriga frågor samt leveranser hänvisas till respektive beställare/skola.


Referensnummer Lärandegruppen i Sverige AB