Hos oss får du en bra och trygg start

Hos oss är målet att du ska känna dig trygg från första arbetsdagen.

Hos oss får du en bra och trygg start

Så här går det till hos oss

En god introduktion till ett nytt arbete är viktigt för oss alla. Det underlättar så att du snabbt kommer in i organisationskulturen och blir en del av ett nytt socialt sammanhang. Det ökar även förutsättningarna för trivsel och engagemang. Det är viktigt tycker vi!

Introduktionsprogram

Du får ett gediget introduktionspaket med flera delar, allt beroende på var i organisationen du jobbar. Vare sig du jobbar på någon av våra skolor eller exempelvis på vårt huvudkontor så ansvarar din närmsta chef för din generella introduktion på din arbetsplats.

Vår kompetensutvecklingsplattform – ”Vårt Lärande”

”Vårt Lärande” är vår digitala kompetensutvecklingsplattform. Vi brinner för ett livslångt lärande och vill göra kompetensutveckling tillgängligt för alla. Det ska vara roligt och spännande att lära sig nya saker. Därför ser vi ”Vårt lärande” som den självklara plattformen för kollegialt lärande och för vår delakultur.

Den digitala introduktionen i ”Vårt lärande” görs i två steg. Det första steget består av en gemensam introduktionsdel för samtliga medarbetare inom koncernen. Steg två är en rollspecifik introduktionsdel. I den senare skiljer sig innehållet åt beroende på vilken del av verksamheten du jobbar inom, samt vilken roll du har.

Introdagarna

I augusti varje år arrangerar vi ”Introdagarna”. Här får du som är ny möjlighet att veta mer om våra kärnvärden, vår organisation och vårt pedagogiska koncept. Du får också möjlighet att lära känna andra nya kollegor från olika delar av verksamheter. Det brukar vara mycket uppskattat.

Trygg start för dig som är ny i yrket

Du som är nyutexaminerad pedagog får en introduktionsperiod under hela första året. Syftet med introduktionsperioden är att:

  • Ge dig stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan
  • Säkerställa du får ta del av våra gemensamma ramar
  • Stimulera till professionell utveckling
  • Bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö åt den nyanställde
  • Utveckla din förståelse för koncernen och den specifika arbetsplatsen, samt för dess roll i samhället