Aktivt lärande

Det finns en tydlig målbild där vi ser aktiva barn och ungdomar som vill, kan och vågar! För att de ska utvecklas mot målbilden arbetar vi systematiskt och uthålligt med våra kärnvärden och den pedagogiska grund vi står på.

Vår lärplattform heter Canvas och levereras av företaget Instructure. Under hösten 2019 besökte Instructure både en av våra Erlaskolor och ett Realgymnasium för att ta reda på hur vi på Lärande ser på vårt uppdrag och hur vi vill kunna skapa förutsättningar för en differentierad och aktiv lärprocess. Besöket resulterade i denna film!

Vi vill att våra elever ska utvecklas mot sina mål genom att möta dem där de är, coacha dem i sin kunskapsutveckling, ta till vara deras drömmar och göra dem till verklighet. För att nå målet arbetar vi både med kunskapsmässig och personlig utveckling i ett genomtänkt och väl utbyggt system.


Vår pedagogiska grund står stadigt på fyra ben.

Lära i sammanhang. Vi arbetar verklighetsanknutet på ett sätt som engagerar eleven och skapar helhet i lärandet.

Lära att lära. Vi står för en lärandekultur som utmanar och stödjer elevens förmåga att planera, driva och följa upp sin egen lärprocess.

Lära i samarbete. Teamarbete stärker elevernas sociala förmåga och färdighet i att kommunicera, hantera utmaningar och skapa framgång tillsammans.   

Lära för framtiden. Vi erbjuder en utvecklingsresa som är utformad för att stödja eleven i att nå sin fulla potential, leva välmående i informationssamhället och lära för livet.


Elevens lärande står alltid i centrum.