Aktivt lärande

För oss är elevens lärande alltid i centrum. På väg mot målen utvecklas nya kunskaper och nyttiga förmågor.

Aktivt lärande

Vi vill att våra elever ska utvecklas mot sina mål genom att möta dem där de är, coacha dem i sin kunskapsutveckling, ta till vara deras drömmar och göra dem till verklighet. För att nå målet arbetar vi både med kunskapsmässig och personlig utveckling i ett genomtänkt och väl utbyggt system.

Vår pedagogiska grund står stadigt på fyra ben.

Lära i sammanhang. Vi arbetar verklighetsanknutet på ett sätt som engagerar eleven och skapar helhet i lärandet.

Lära att lära. Vi står för en lärandekultur som utmanar och stödjer elevens förmåga att planera, driva och följa upp sin egen lärprocess.

Lära i samarbete. Teamarbete stärker elevernas sociala förmåga och färdighet i att kommunicera, hantera utmaningar och skapa framgång tillsammans.   

Lära för framtiden. Vi erbjuder en utvecklingsresa som är utformad för att stödja eleven i att nå sin fulla potential, leva välmående i informationssamhället och lära för livet.


Elevens lärande står alltid i centrum.