Lärandedagarna

På Lärande förstår vi värdet av vår egen delaktighet för att framgångsrikt driva verksamheten framåt. På Lärandedagarna som genomförs en gång per år tillförs energi och engagemang till processen. Det är ett tillfälle där medarbetare kommunicerar, samarbetar, inspireras och delar med sig. Medarbetare lyfts fram, vi lär av goda exempel och har kul tillsammans.

Lärandedagarna

Teach Meet

Teach Meet är en återkommande aktivitet på Lärandedagarna. Här är tillfället att dela med sig och lyfta sitt goda exempel som gynnar både verksamheten och våra elever kopplat till våra kärnvärden; Trygghet, Team, Utveckling och Framgång.