Lärandedagarna

På Lärande förstår vi värdet av vår egen delaktighet för att framgångsrikt driva verksamheten framåt. Lärandedagarna genomförs en gång per år och där tillförs energi och engagemang till processen. Det är ett tillfälle där medarbetare kommunicerar, samarbetar, inspireras och delar med sig. Medarbetare lyfts fram, vi lär av goda exempel och har kul tillsammans.

Lärandedagarna

Den 24-25 november 2022 samlas våra medarbetare för att fortsätta utveckla skola framåt. #tillsammansgörviskillnad

I år ses 900 personer på två platser i ett gemensamt program med livesändning mellan dem. Vi ser fram emot ett fullspäckat program på temat Tillsammans gör vi skillnad, ett tema som följt med oss under flera år.

Vi delar med oss

En återkommande programpunkt på Lärandedagarna är vår egen variant av Teach Meet. Nomineringar görs till någon eller något som förtjänar en stund i rampljuset, och de utvalda bidragen får dela sitt arbete med andra. Det är ett tillfälle att lyfta sitt goda exempel som gynnar både verksamheten och våra barn, elever, kursdeltagare eller medarbetare kopplat till våra kärnvärden; Trygghet, Team, Utveckling och Framgång.

Utvecklande föreläsningar

Aktuella föreläsare ger bränsle till våra diskussioner om lärande och kunskap. Diskussioner som främjar skolutveckling och hur vi bygger bästa möjliga förutsättningar för framtiden.