Tillsammans gör vi skillnad

På Lärande förstår vi värdet av vår egen delaktighet för att framgångsrikt driva verksamheten framåt. Lärandedagarna genomförs en gång per år där vi lyfter fram medarbetare, lär av goda exempel och har kul tillsammans. Vi delar med oss och inspirerar varandra helt enkelt.

Vi delar med oss

En återkommande programpunkt på Lärandedagarna är vår egen variant av Teach Meet. Nomineringar görs till någon eller något som förtjänar en stund i rampljuset, och de utvalda bidragen får dela sitt arbete med andra. Det är ett tillfälle att lyfta sitt goda exempel som gynnar både verksamheten och våra barn, elever, kursdeltagare eller medarbetare kopplat till våra kärnvärden; Trygghet, Utveckling, Team och Framgång.

Utvecklande föreläsningar

Aktuella föreläsare ger bränsle till våra diskussioner om lärande och kunskap. Diskussioner som främjar skolutveckling och hur vi bygger bästa möjliga förutsättningar för framtiden.

På Lärandedagarna samlas våra medarbetare för att fortsätta utveckla skola framåt.