Partnerskap

Tillsammans med företag erbjuder vi utbildningar som behövs. De gör eleverna framgångsrika.

Partnerskap

Våra partnerskap öppnar dörren till omvärlden, stärker elevernas lärande och skapar ömsesidig nytta för skolan, samhället och näringslivet.

Bransch. Vi skapar relationer med företag i olika branscher kopplat till utbildningarna.

Kommun. Vi samarbetar med kommuner i syfte att stärka och utveckla skolan i samhället.

Fastighet. Vi utvecklar framtidens lärmiljöer i partnerskap med fastighetsägare och IT-specialister.


Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!


Anneli Larsson
Anneli Larsson
VD Lärande Partner i Östergötland AB