Vetabolaget

Vetabolaget

Unik digital kurs tillsammans Vetabolaget

Grundkurs i Läkemedelshantering riktar sig initialt till de elever som går inriktningen Djurvård.

"Under dryga 40 år har Vetabolaget anordnat kurser, praktiska och teoretiska, för alla yrkeskategorier inom djursjukvård. En av våra återkommande kurser är Grundkurs i Läkemedelshantering. Under fem års tid har Realgymnasier över hela landet använt vårt kursmaterial för att undervisa sina elever. Ett samarbete som tillsammans med Lärande Partner nu tar ett gigantiskt kliv in i den digitala världen"

Anette Graf, veterinär och kursansvarig  Vetabolaget 

Det är en fantastisk möjlighet för djurvårdselever inom Realgymnasiet och för verksamma i branschen att gå kursen var de än befinner sig och på den tid som passar. Nina Sparén, Djurvårdslärare på Realgymnasiet i Eskilstuna, har varit den pedagog som aktivt jobbat med Vetabolaget för att forma kursens innehåll till den digitala plattformen för inlärning. Kursen lanseras först för Realgymnasiets elever och lärare. Målet är att branschen ska ta del av denna utbildning från och med årsskiftet. 

I de digitala kurserna finns inspelade föreläsningarquiz och filmer varvat med text. Den som vill kan även få texten uppläst.

"Grundkursen i läkemedelshantering är, efter godkänd examen, ett krav från Jordbruksverket för att få arbeta kliniskt som Djurvårdare  nivå 2Vetabolaget är en av Sveriges främsta kursanordnare för fortbildning av veterinärer och övrig djursjukvårdspersonal och materialet i kursen är i högsta grad branschanknutet. Vi ser det även som en kompetensutveckling för våra lärare som undervisar våra elever i djurvård och rekommenderar att de går kursen i sin helhet för att undervisningen ska få det djup som behövs för individanpassad undervisning" 

Mathias Nordbladh, programansvarigDjurvård


Kursen blir mer lättillgänglig och individanpassad då den kan göras i egen takt. Vi tror att kunskaper befästs starkare om de inte behöver matas in under ett lärtillfälle

Anneli Larsson, vd på Lärande Partner


Kontakt för mer information om utbildningarna 

Hanna Casell, utbildningsadministratör på Lärande Partner 
hanna.casell@larande.se 
076-647 20 48 


Länkar

Länk till vetabolagets utbildningssida
Länk till Sällskapsdjur & Djursjukvård
Länk till hund

En undersökning visar att elever från Realgymnasiet och deltagare från djurvårdsbranschen är väldigt nöjda med kursen och vill verkligen rekommendera kursen vidare.

Lyckad lansering av den digitala kursen ”Grundkurs i läkemedelshantering”.

Allmänna villkor
Vi tror att kunskaper befästs starkare om de inte behöver matas in under ett lärtillfälle