ProMeister

ProMeister

Fordonsutbildning

Stort behov av fordonstekniker

Mekonomen Group bedömer att de kommer att behöva 500 fordonstekniker inom några år. Hela verkstadsbranschen kommer att behöva omkring 6400 nya medarbetare. Detta ville de göra något åt och utvärderade gymnasiemarknaden för att hitta en utbildningsaktör att samarbeta med. Och i Sveriges stora utbud kontaktade de Lärande.  Tillsammans utbildar vi framtidens fordonstekniker med hög kunskap och kännedom om dagens teknik och framtidens behov. 

Hösten 2017 startade vår gemensamma fordonsutbildning i Stockholm och Lund och utvärderar tillsammans nya orter att starta utbildningen på. 

Tre frågor till Andreas Forslund, chef på ProMeister Academy.

(längst till vänster i gruppbilden ovan)


Hur kom det sig att ProMeister valde att starta en gymnasieutbildning tillsammans med Realgymnasiet?

Branschen har ett enormt stort behov av att rekrytera duktiga fordonsmekaniker, och det gäller såklart även våra verkstäder. Det här är ett sätt för oss att bidra till branschens fortsatta utveckling. Att vi valde att samarbeta med Realgymnasiet grundar sig i att det är en friskola som är vana vid att arbeta tillsammans med branscher och som dessutom håller mycket hög kvalitet.

På vilket sätt skiljer sig ProMeister fordon från traditionella fordonsprogram?

Vi har tidigare fått en hel del klagomål från våra verkstäder vad det gäller kunskapsnivån hos elever på som kommer ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande) från olika skolor. Delvis handlar det om att de inte haft tillgång till modern teknik under utbildningen. ProMeister Fordon bygger på ett nära samarbete mellan oss som företag som vet precis vad branschen efterfrågar, och Realgymnasiet som är experter på att bedriva skola.

På vilket sätt säkerställer den här utbildningen  att eleverna får jobba med modern teknik redan under studietiden?

Vi har ju tillgång till all fordonsinfo och den senaste tekniken i koncernen, och det ska vi givetvis se till att eleverna på ProMeister Fordon också får. Som sagt, vi vet precis vad branschen vill ha eftersom vi är branschen.

"En utbildning framtagen i nära samarbete med verkstäder för att möta dagens och morgondagens krav på fordonstekniker i en bransch som utvecklas i snabb takt. "