Naturturismföretagen

Naturturismföretagen

Efterlängtad certifiering för naturguider

Naturturismen är en allt viktigare del av turismen både nationellt och internationellt. För att möta det ökande kravet på kvalitetssäkrade upplevelser har Lärande, Naturturismföretagen och FUN (Föreningen för nationell Utbildningsform för Naturguider) tagit fram en certifiering för naturguider.

"Det känns fantastiskt roligt att vi är i mål. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som efterfrågas av många i branschen, nationellt samt internationellt. Med certifierade guider så har våra elever och personal en djup kompetens inom bemötande, säkerhet och naturupplevelser. Målet är att detta blir en ny branschstandard och blir tydligare för både elever och potentiella arbetsgivare"

- Anneli Larsson, VD på Lärande Partner


"Nu är certifieringen äntligen på plats. Vår Naturturismutbildning får i och med detta en större tyngd och den ökar även yrkesverksamma naturguiders förutsättningar att bedriva lönsamma verksamheter då det blir en tydlig kvalitetsstämpel gentemot både internationella och svenska gäster"

- Jan Vikström, grundare av Lärande


Här kan du läsa mer om Certifierad naturguide

Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som efterfrågas av många i branschen, nationellt samt internationellt