Stilbildande områden

Att bli stilbildare handlar inte bara om att vi ska testa nytt och hålla oss uppdaterade kring nya möjligheter. Det handlar kanske främst om att leverera det mest centrala på just ett stilbildande sätt.

Stilbildande områden

Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik. Skolor med ambitionen att varje individ ska få chansen att nå sin fulla potential genom att vara aktiv i sin egen lärprocess och få förutsättningar att leva och verka välmående i informationssamhället.


Lärandet i centrum

För oss är lärandet alltid i centrum och det finns en tydlig målbild där vi ser aktiva barn och ungdomar som vill, kan och vågar! För att de ska utvecklas mot målbilden arbetar vi systematiskt och uthålligt med våra kärnvärden och den pedagogiska grund vi står på.

Digitaliseringens möjligheter

Digitala lösningar ger oss möjligheter att utveckla innovativa undervisningsmetoder som främjar aktivt och differentierat lärande för våra barn och elever.Meningsfulla partnerskap

Att arbeta med partnerskap och externa samarbeten sätter lärandet i ett tydligt sammanhang vilket främjar lärandet för både elever och bransch. Det här särskiljer oss från många andra skolaktörer. Det gör våra elever anställningsbara i framtiden och branschen säkrar sin kompetensförsörjning.