Stilbildande områden

Att bli stilbildare handlar inte bara om att vi ska testa nytt och hålla oss uppdaterade kring nya möjligheter. Det handlar kanske främst om att leverera det mest centrala på just ett stilbildande sätt.

Stilbildande områden

Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik. Skolor med ambitionen att varje individ ska få chansen att nå sin fulla potential genom att vara aktiv i sin egen lärprocess och få förutsättningar att leva och verka välmående i informationssamhället.

I en värld som förändras allt snabbare har svensk skola svårt att hänga med. Studieresultaten sjunker, elever mår sämre och alltför många når inte sin fulla potential. Därför behövs Lärande mer än någonsin. Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik. En skola med ambitionen att varje individ ska få chansen att frigöra sin potential och leva välmående i informationssamhället.