Vår syn på lärande

Vi tänker att kunskaps- och människosyn hänger ihop och att lärande är en process som pågår hela livet.

Lärande är en bestående förändring i tanke och handling.

Lars Svedberg Docent i pedagogik