Åsa  Olsson

Åsa Olsson

Skolsköterska, Realgymnasiet i Nyköping

Berätta vilken roll du har?
Jag jobbar som skolsköterska. Ända sedan jag vidareutbildade mig till distriktssköterska för åtta år sedan har jag velat arbeta inom skolan. Men jag kom att börja på vårdcentral och på BVC i stället. Till slut bestämde jag mig för att nu var det dags att börja arbeta i skolan. Jag är glad att jag kom hit.

Hur upplevde du din introduktion in i Lärande/Realgymnasiet?
Det känns tryggt. Tack vare överlämnande skolsköterska och MLA (medicinsk ledningsansvarig) kom jag in i de praktiska delarna av arbetet och kände mig ganska snabbt insatt i rutiner och så vidare. Min rektor såg till att allt fungerade runt omkring. Den föregående skolsköterskan hade gjort en pärm med viktig information och vi hade telefonkontakt några gånger. MLA höll en utbildning och genomgång kring journalsystem och andra rutiner. Övrig personal på skolan har också bidragit till att jag känt mig välkommen.

Vad är det roligaste i din roll?
Det roligaste med mitt jobb är kontakten med eleverna. När det känns att jag har gjort skillnad för någon. Det är också roligt att få komma ut i klasserna för det hälsofrämjande arbetet. Senast hade jag en liten föredragning om sömn. Jag uppskattar även friheten i yrkesrollen. Att få möjlighet att anpassa rollen som sjuksköterska efter de behov som finns på skolan.

Hur upplever du kulturen på Lärande/Realgymnasiet?
Att, som jag, komma från en helt annan arbetskultur fick mig att känna mig lite "kulturkrockad" i början. Alla mina kollegor är pedagoger och har en annan synvinkel på arbetet i skolan än jag har. Rollen som skolsköterska kan vara ganska ensamt. Det är andra lagar som reglerar mitt arbete och jag har andra kontaktytor. Samtidigt upplever jag det berikande att få höra mina kollegors tankar och jag hoppas och tror att de även uppskattar mina synpunkter. Jag upplever kulturen på Realgymnasiet som öppen, engagerad och framåtblickande. Även omtänksam och vänlig.

Vill du också jobba med oss?

Prenumerera på våra lediga tjänster som ex. idrottslärare eller visa aktuella jobbannonser.

"Det var toppen med en trygg introduktion när jag började på Realgymnasiet"