Tillbaka till nyheter
31 maj 2024 08:30

Mikael Karlsson, VD för Lärandegruppen i Sverige AB, invald i Friskolornas Riksförbunds Styrelse.

Sveriges behov av kompetensförsörjning, ungas välmående och kvalitetsfrågor ser Mikael Karlsson som viktiga områden i sin nya roll. Utbildningsverksamheter ska möta framtidens behov på arbetsmarknaden men också bygga välmående samhällsmedborgare som tar nästa kliv i sin utveckling.

Mikael Karlsson, VD för Lärandegruppen i Sverige AB, invald i Friskolornas Riksförbunds Styrelse.

- Debatten kring svensk skola har helt tappat fokus. Den måste riktas om och utgå från de som det handlar om, det vill säga våra elever. Vårt ansvar och löfte till dem är att säkerställa en hög kvalitet genom hela skoltiden oavsett huvudman, säger Mikael Karlsson. Han understryker att det är genom att investera i utbildning och våga tänka utveckling som vi kan säkerställa att Sverige förblir konkurrenskraftigt på den globala arenan. Det vill han se som fokus i framtida debatter, snarare än snedvridna uttalanden om friskolor.

- Genom att arbeta tillsammans kan vi forma en framtid där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential och där Sverige fortsätter att vara en ledande aktör i den globala ekonomin.

Lärandegruppen, under Mikael Karlssons ledning, ser fram emot att fortsätta sitt bidrag till svensk skolutveckling och att samarbeta med Friskolornas Riksförbund för att främja utbildning av högsta kvalitet i Sverige.

Utbildningsverksamheter ska möta framtidens behov på arbetsmarknaden.