Tillbaka till nyheter
12 juni 2024 09:11

Lärandegruppen i Sverige AB förvärvar Big Peak AB för att stärka yrkeshögskoleutbudet

Lärandegruppen i Sverige AB meddelar idag att de har förvärvat Big Peak AB, en ledande aktör inom yrkeshögskolan och företagsutbildningar, baserat i Örebro. Big Peak Groups yrkeshögkoleutbildningar verkar under samlingsnamnet Yrkeshögskolan SKY (www.yhsky.se).

Lärandegruppen i Sverige AB förvärvar Big Peak AB för att stärka yrkeshögskoleutbudet

Detta är i linje med Lärandes långsiktiga ambition att erbjuda utbildningar som möter samhällets kompetensförsörjningsbehov och stödjer ett livslångt lärande.


"Förvärvet av Big Peak Group är ett strategiskt beslut för att stärka vårt erbjudande inom yrkeshögskolans segment och möta de växande kompetensbehoven i samhället. Vi ser fram emot att välkomna Big Peak Groups medarbetare och studerande till Lärandegruppen och tillsammans skapa en ännu starkare plattform för livslångt lärande", säger Marcus Persson, Chef för affärsutveckling inom Lärandegruppen i Sverige AB. Ökade möjligheter och utveckling för yrkeshögskolan


Lärandegruppen och Big Peak delar en gemensam värdegrund och syn på utbildning, vilket gör dem till naturliga partners i denna satsning. Båda organisationerna har ett starkt studerandefokus och ett värdeskapande synsätt, vilket kommer att fortsätta prägla deras gemensamma arbete framåt.  


"Vi ser försäljningen av Big Peak och dess dotterföretag som en del av vår strategiska utveckling. Vi valde att bli uppköpta av Lärandegruppen specifikt eftersom deras värderingar kring undervisning och personal stämmer överens med våra, där individen och personalens välmående och utveckling får stå i fokus. Vi är säkra på att Big Peak kommer att komplettera Lärandegruppens utbildningsutbud och bidra med synergier och kompetens", säger Bengt Wahlstedt, VD för Big Peak AB och dess dotterbolag som har 15 anställda och driver ett 20-tal utbildningar. 


Övertagandet sker den 2 september och vi vill välkomna alla medarbetare och studerande inom Big Peak Group till Lärandegruppen.