Tillbaka till nyheter
18 juni 2024 08:00

Med 25 års erfarenhet fortsätter vi göra verklig skillnad!

Den 29 juni fyller Lärande 25 år, en dag som uppmärksammas med både stolthet och spännande reflektioner! Sedan starten 1999 har Lärande inte bara bidragit till att forma skola och utbildning i vårt samhälle, utan även anpassat sig till omvärldens förändringar för att ständigt kunna ligga steget före. Med högt engagerade medarbetare och stor kunskap, har Lärande haft blicken framåt och skapat betydande värde för både elever och vårdnadshavare. Med Lärande 25 år gläds vi åt vår stolta historia, de framsteg vi gör och de spännande möjligheter som ligger framför oss.

Med 25 års erfarenhet fortsätter vi göra verklig skillnad!

Jan Vikström, grundare och styrelseledamot på Lärandegruppen i Sverige AB, reflekterar över resan och vad han ser framåt.

- Med våra fantastiska 25 år står vi på en helt annan plats i en helt annan värld. Genom att bana nya vägar och göra verklig skillnad, har vi varit med att förändra utbildningslandskapet. Lärande har alltid haft blicken framåt, med fokus på vart skolor borde vara och vad vi kan skapa tillsammans för alla våra elever. Det gör mig både varm och stolt.

Vilka utvecklingstrender är mest intressanta för framtiden och hur bör Lärande anpassa sig till dem?
Framför allt ser jag det som sker kopplat till AI (Artificiell Intelligens) och verktyg som ChatGPT. Dessa teknologier förändrar hur vi arbetar med utbildning och ger våra elever helt nya möjligheter som främjar deras egna aktiva lärande och samarbetsförmåga. Skolan behöver anpassa sig till dessa förändringar, genom att stödja elevernas nyfikenhet och hjälpa dem i deras inlärningsprocesser. Genom att paketera stödet på ett sätt som gör lärandet både lättare och roligare, kan vi skapa en miljö där eleverna tar ledning i sitt eget lärande på ett positivt, inspirerande och engagerande sätt.

Ser du någon utmaning som påverkar till att göra skillnad för framtiden inom skola och utbildning?
En viktig utmaning är den svenska debatten som ofta blickar tillbaka och fokuserar på hur det var förr, i stället för framåt. Det känns destruktivt. Diskussionerna hamnar till exempel i att det digitala inte är en framkomlig väg. På Lärande tror vi tvärtom, vi tror på att utforska och använda nya verktyg på ett sunt och riktigt sätt, för att förbättra elevernas utbildning nu och i framtiden. Det går inte att förneka utveckling.

Jag ser även den politiskt styrda debatten, om friskolornas framtid som en utmaning, där fokus alltid borde ligga på kvalitet snarare än huvudmannaskapet. Vi har alltid utmanat systemet på många olika sätt, både med branscher vi samarbetar med och i det aktiva lärandet. Vi är oerhört långt framme. Vi har verkligen bidragit till- och kommer fortsätta att bidra till utveckling inom skola och utbildning.

Om vi blickar tillbaka 25 år, vad ser du varit en av de största skillnaderna inom skola och utbildning fram till idag?
Generellt sett har det blivit en enorm förflyttning i fokus på det området. Från att vara lärar-centrerat till att bli elev-fokuserat. Mycket skulle jag säga, är tack vare friskolornas intåg, där elever och vårdnadshavare fick möjligheten att välja skola. År 2005 minns jag tydligt som vårdnadshavare, när jag var på gymnasieinformation med min son, att skolan vi besökte informerade mer om lokaler och byggnader samt vilka blanketter som skulle fyllas i, snarare än att berätta om vad utbildningen kunde erbjuda eleverna.

I vår verksamhet pratar vi i stället om vad vi ger eleverna, vad de kan mötas av när de kommer till våra skolor och hur vi arbetar. En kommunal rektor nämnde redan då, att friskolorna har tvingat oss bli bättre. Det stämmer nog.

Vad tror du kommer att vara en av de viktigaste frågorna för Lärande för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare?
Lärande måste behålla sitt tydliga fokus på vad vi kan göra för eleverna. En viktig utgångspunkt som tilltalar lärare. Det handlar även om att skapa en arbetsmiljö för lärare, inte minst behöriga lärare, genom att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter. Hur vi förpackar material, interna utbildningar och hur vi stöttar lärare och entusiasmerar deras arbete och insatser på olika sätt och att vi alla fungerar tillsammans som team. Våra kärnvärden hjälper oss ta stöd i kommunikationen med både elever och medarbetare. Allt detta skapar förutsättningar för en både attraktiv och stödjande arbetsmiljö. Det genomsyrar hela vårt sätt att tänka inom Lärande. Varje elevs, medarbetare eller verksamhets framgång är något att räkna med. Från det lilla till det stora.

På Lärande pratar vi ibland om ”Stjärnögonblick”. Kan du nämna något som du varit med om under åren med Lärande?
Det finns många stjärnögonblick att minnas. Ett var när vi startade vårt första gymnasium och hade ett överväldigande intresse från elever och föräldrar. Vi räknade med cirka 30-40 elever som mest, men det visade sig bli över 130 behörigt sökande. Reaktionen blev enorm. Ett annat minnesvärt ögonblick var när vi startade Erlaskolan, som nu heter Lärande Grundskola Östra. Vi var tidigt framme och berättade om det digitala i våra skolor och om vår lärplattform, vilket visade sig vara väldigt ovanligt. Ryktet spred sig fort. Vi hade 100 sökande lärare, innan vi ens hade annonserat ut våra olika tjänster på skolan.

Båda dessa stjärnögonblick visar så väl den starka responsen och det stora förtroendet som finns för våra skolor på olika sätt.

Vad har varit de största drivkrafterna hos dig sedan Lärandes intåg för 25 år sedan?
En av de största drivkrafterna har varit att anpassa skolan till 2000-talet och förbereda eleverna för framtiden. Det handlar om att skapa en utbildning som inte ser bakåt utan blickar framåt, och som hjälper eleverna att bli kloka och välutbildade individer, redo att möta framtidens utmaningar. Jag har alltid strävat efter att skolan ska vara relevant och att vi driver frågorna för ett öppet och demokratiskt samhälle. Att alla elever ska få de verktyg de behöver för att lyckas i en föränderlig värld som är rätt tuff idag, med stora utmaningar. Hur kan vi hjälpa till att utmana eleverna till att växa? Vad behöver dem?

Hur kommer du att fira Lärande 25 år?
Jag kommer självklart att njuta den dagen och framför allt reflektera över vad vi har åstadkommit. Känns så starkt och glädjande att bland annat kunna läsa om reportage i tidningen, där elever fått det stöd de behöver på olika sätt. Det är viktigt att njuta av stunden och att vara stolta över alla de framsteg vi har gjort och gör hela tiden. Vi har en stark position och jag är övertygad om att ingen annan aktör är bättre rustade än vi, till att göra skolan både verklighetsanpassad och framtidsinriktad, baserat på elevernas behov.

Genom att bana nya vägar och göra verklig skillnad, har vi varit med och förändrat utbildningslandskapet!