Tillbaka till nyheter
5 december 2023 11:48

Lärande och hållbarhet

När Lärandegruppens VD Mikael Karlsson får ordet lyfts ett par tankar om hållbarhet. Något som har fått ökat fokus när Lärandes hållbarhetsambition och väg framåt ska utkristalliseras.

Lärande och hållbarhet

I slutet av förra verksamhetsåret (juni 2023) så initierade vi ett samarbete med Linköpings Universitet kring vår miljömässiga hållbarhet. Studenter som går sista året på civilingenjörsutbildningen inom miljö, energi och management har under hösten 2023 arbetat med två projekt tillsammans med oss. Dels för att beräkna vårt klimatavtryck och hjälpa oss att sätta upp en rimlig målbild med tillhörande handlingsplan, dels för att ge inspel till en mer generell hållbarhetspolicy. Ett spännande samarbete som jag är övertygad om kommer resultera i konkreta åtgärder och aktiviteter framgent.

Här finns Lärandes hållbarhetsrapport att läsa i sin helhet och tveka inte att ta kontakta mig om du funderar över något.

Mikael Karlsson
VD på Lärandegruppen i Sverige AB