Kompetens- och inspirationsdag för 900 medarbetare med artificiell intelligens i fokus.

Hur AI (Artificiell Intelligens) påverkar både skolan, lärarrollen samt våra barn och elever är årets huvudfokus för Lärandedagen 2023. Idag samlas 900 medarbetare runt om på Lärande för den årliga kunskaps- och inspirationsdagen. En dag för kunskapsutbyten, inspirerande samtal och att väcka nyfikenhet.

Kompetens- och inspirationsdag för 900 medarbetare med artificiell intelligens i fokus.

Med 900 medarbetare samlade runt om i landet är huvudtema för Lärandedagen 2023, AI och hur den påverkar skolan, lärarrollen samt barn och elever. På agendan står föreläsningar med representanter från Forskningsinstitutet och Innovationspartner RISE (Research Institutes of Sweden AB) och panelsamtal med bland annat lärare och elev i panelen samt avslutningsvis workshops. Här diskuteras vilka befintliga kunskaper som finns inom Lärande och vilka som behöver utvecklas, på både kort och lång sikt för att skolan ska fortsätta matcha det samhälle vi lever i.

Vad kan AI komma att betyda i skolans miljö?
Skolmiljön behöver anpassas utifrån den nya tekniken och de möjligheter som finns med hjälp av AI. Här sker förändringar, både i lärares undervisning och i elevers lärande vilket kräver både ökade insikter, förståelse och förberedelser. I grunden handlar det om hur väl medvetna och förberedda vi är på dessa förändringar. Med hjälp av AI kan vi till exempel följa elevernas framsteg, förstå deras nuvarande styrkor och svårigheter samt ge snabb återkoppling i form av förklaringar och lämpliga uppgifter. En framtid som förändrar förutsättningar för alla och är här för att stanna.

Lena Tamme, Innovationsledare på Lärande tillsammans med Sandra Wissting från RISE, håller i panelsamtalen som handlar om - Hur vi på Lärande tar oss an generativ AI på ett utforskande sätt.

- Jag hoppas samtalen ska kunna inspirera våra medarbetare i deras utforskande, men också tydliggöra vilket stöd som finns, framför allt för lärares och skolledares uppdrag, berättar Lena. Vi har en nyfiken grundinställning, men ser självklart även vikten av att närma oss AI på ett ansvarsfullt sätt, säger hon.

Anna-Karin Oterhals, Rektor på Realgymnasiet i Sundbyberg berättar:

-Jag tycker det här med AI är både fascinerande, men samtidigt något nytt och lite läskigt. Känslan av att en dator tar över är påtaglig, men samtidigt inser jag att det är en tillgång. Jag hoppas att RISE får mig att upptäcka fördelar och möjligheter, som jag kanske inte har sett eller upplevt tidigare, och att min oro omvandlas till en större förståelse och trygghet i den digitala utvecklingen.

Goda exempel - Ett årligen viktigt inslag på Lärandedagen
Som ett stående viktigt och inspirerande inslag på Lärandedagen och i linje med Lärandes kärnvärden, uppmärksammas de som på ett utmärkande sätt leder utveckling av vår verksamhet framåt för både elevers, medarbetares och samhällets bästa. Här fylls stämningen oftast på med extra många jubel.

- Goda exempel, är för mig det absolut roligaste att ta del av under Lärandedagen, säger Hanna Nelson, förskollärare på Lärande Förskola Omvärlden. Att få inspiration och insyn i Lärandets olika skolformer är något som är både spännande och givande. Det ger en större känsla av ett ”tillsammans-skap” och det är fantastiskt kul att få se hur alla arbetar, berättar hon.