Tillbaka till nyheter
23 november 2023 10:25

AI – Temat för Lärandedagen 2023

Artificiell intelligens (AI) – ett omfattande och omdiskuterat område som sträcker sig över en mängd sektorer och sammanhang. Den snabbrörliga utvecklingen förtydligar behovet av en bred diskussion hos oss på Lärande, som berör allt från dess potential att revolutionera utbildning till djupare frågor om etik och personlig integritet. Under fredagens Lärandedag är planen att tillsammans navigera i frågan och konkretisera hur vi på Lärande tar oss an AI som ett stöd utifrån ambitionen att vara en stilbildare inom skola. Till vår hjälp har vi bland andra Lena Tamme, innovationsledare på Lärande och Sandra Wissting, senior projektledare på RISE. Här ger de en glimt av vad innehållet under Lärandedagen kommer fokusera kring.

AI – Temat för Lärandedagen 2023

Imorgon är det dags för Lärandedagen 2023, ett Lärandegemensamt event som genomförs en gång per år där vi lyfter fram medarbetare, lär av goda exempel och har kul tillsammans. Vi delar med oss och inspirerar varandra helt enkelt!

Att ha AI som tema för årets Lärandedag avslöjar inte allt för mycket om själva innehållet, så vad kan man som medarbetare förvänta sig av dagen? 

– Min kollega Mikael Kring kommer köra en gemensam dragning på temat där han redogör för hur AI påverkar oss alla, men också ramar in vilka aspekter av AI som blir särskilt viktiga för just Lärande och andra aktörer som befinner sig i skolans värld, berättar Sandra.  

Sandra arbetar till vardags med just utbildningsfrågor på enheten för livslångt lärande inom RISE (Research Institutes of Sweden AB), där hon driver projekt kring utveckling och förnyelse inom skola. Det gör henne till en passande paneldeltagare under det efterföljande panelsamtalet kring hur vi på Lärande kan ta oss an generativ AI på ett utforskande sätt. Här kommer även Lena att delta, tillsammans med andra representanter från Lärande. 

– Under samtalet hoppas jag att vi ska kunna inspirera våra medarbetare i deras fortsatta utforskande, men också tydliggöra vilket stöd som finns för kanske framförallt lärares och skolledares uppdrag, berättar Lena.  

– Vi har en nyfiken grundinställning men ser självklart även vikten av att närma oss AI på ett ansvarsfullt sätt. Det blir också en viktig fråga under Lärandedagen, avslutar hon. 

Läs mer om Lärandedagen och se material från föregående års event här

Lärande Förskolor och Grundskolors samarbetet med RISE

En stor del av RISE verksamhet utgår ifrån en idé om partnerskap. Lärande Förskolor och Grundskolor är en av sju huvudmän som, i samband med det nya läsåret, ingått i ett samarbete med RISE. Inom gruppen har man identifierat gemensamma styrkor, utmaningar och intresseområden, utifrån dessa blir den gemensamma uppgiften att ta fram projektidéer med målet att utveckla verksamheterna vidare. 

Vi har en nyfiken grundinställning men ser självklart även vikten av att närma oss AI på ett ansvarsfullt sätt.