Tillbaka till nyheter
19 oktober 2023 16:45

Ny rapport om likvärdigheten i svensk grundskola

Mikaela Valtersson, chef för externa relationer på Kunskapsskolan Education har presenterat resultatet av sitt arbete i rapporten ”Är friskolor överkompenserade?”. En rapport som belyser skillnader i ersättningsnivåer inom svensk grundskola.

Att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige innebär att det får finnas skillnader i skolpengen mellan kommuner. Men inom en kommun måste den enligt lag vara lika för alla elever. Rapporten visar att så inte är fallet i ett betydande antal kommuner i Sverige.

Vi tycker det är viktigt att dialogen om svensk skolutveckling sker med fakta som grund och delar därför gärna rapporten med er. Vi ser detta som ett väl genomarbetat och mycket konkret underlag för fortsatta diskussioner. Vi vill samverka för att uppnå likvärdighet inom svensk skola för alla elever.

Läs rapporten här

Se Friskolornas seminarium om rapporten här

Läs intervju med Mikaela Valtersson här