Företagsutbildning

Vi utbildar din personal på plats eller på distans.

Företagsutbildning

Med lång erfarenhet inom utbildning och en tro på ett livslångt lärande hjälper vi företag med interna utbildningar. I takt med att vår omvärld förändras behöver vi förse medarbetare med nya kunskaper.  Löpande kompetensutveckling är viktigt för att både attrahera medarbetare och behålla talanger inom företaget.

Digital kurs framtagen i samarbete med ZOORF

Hösten 2020 lanserar Lärande Partner i samarbete med ZOORF utbildningen Kanin & Gnagare digitalt. Kursen riktar sig främst till de som arbetar med zoohandel men även till lärare som undervisar i kursen Zoohandelsutbildning – handel med levande djur och sällskapsdjurskurser. Deltagare kan gå kursen var de än befinner sig, göra den i sin egen takt och på den tid som passar. 

Läs mer om utbildningen här!

För mer information kontakta

Anneli Larsson
VD Lärande Partner