Arbetsplatsförlagt lärande

Partnerskap för lärande i verkligheten.

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla våra gymnasieutbildningar grundar sig i verkligheten. Och de bygger på uttalade behov i branscher där det finns stark tillväxt. Kanske jobbar du i en sådan bransch? Då finns möjligheten att ta emot elever från våra skolor. Slarvigt uttryckt säger många att det är praktikplatser men i skolans värld är det korrekta uttrycket arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna får lära sig på riktigt i en spännande och utvecklande miljö. Många av våra tidigare elever arbetar idag på sin APL-plats.

Våra elever utbildas inom kundbemötande, service och medarbetarskap
Hösten 2020 lanserade Realgymnasiet en unik satsning inom svensk skola, e-learning inom Personlig utveckling & Externa relationer. Eleverna får bland annat jobba med kundbemötande, service samt medarbetarskap. På så sätt kommer de att vara bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet. Det är viktigt att vi lyssnar på branscherna eftersom det är våra partners som bäst vet hur vi kan hjälpa våra elever att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

Läs mer om satsningen här.

Elever som slutfört utbildningen berättar!