Tillbaka till nyheter
22 september 2021 11:23

Första eleverna har slutfört unik skolsatsning inom Personlig utveckling och Externa relationer

Nu har de första eleverna erhållit sitt diplom i en unik satsning för alla elever på Realgymnasiet. Satsningen innebär att eleverna genomför en nyskapad kurs inom Personlig utveckling & Externa relationer. Detta medför att eleverna är mer förberedda inom kundbemötande, service samt medarbetarskap, något som efterfrågas i alla branscher.

Första eleverna har slutfört unik skolsatsning inom Personlig utveckling och Externa relationer

Kursen är uppbyggd utifrån konceptet blended learning där quiz, teori, filmer och övningsuppgifter är kopplade till både Realgymnasiets och samarbetspartners dagliga verksamhet. Realgymnasiet gör denna satsning som en del av skolans roll att förmedla kunskaper och värden och för att det är efterfrågat av bransch. Men framförallt görs det för att stärka elevernas självkänsla och på så sätt hjälpa dem att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden.


Meya, en av eleverna som deltagit i satsningen, menar att upplägget där eleverna arbetat tillsammans har varit utvecklande och kul.


- Upplägget fungerade jättebra. Det var en bra blandning av diskussioner, reflektioner och att spela in filmer. Det bästa var att få samarbeta och diskutera uppgifterna med klasskamraterna för det gjorde att man bättre förstod dem och på så sätt fick ut mer av kursen.


Meya säger också att det har bidragit till hennes personliga utveckling och förståelse för vikten av ett bra kundbemötande.


- Även om jag som elev i årskurs 3 redan var insatt i mycket som uppgifterna gick ut på så skapade det en större förståelse för det som kursen innehöll. Hur viktigt det är med exempelvis kundbemötande och hur mycket det påverkar ett företag.


-Vårt mål är att bli stilbildande i partnerskap och för att ytterligare förstärka branschkopplingen har vi tagit fram materialet tillsammans med en extern partner, specialiserad på utbildning i service och kundbemötande, säger Anneli Larsson, VD för Lärande Partner och initiativtagare till satsningen.


Anette, en av mentorerna ser många fördelar för eleverna.


-De har blivit mer medvetna och reflekterande. Det är extra viktigt för våra ettor och tvåor då de blir mer förberedda inför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) och yrkesliv då de inte har den kunskapen och erfarenheten.


-Nu lanseras år två, vilket vi alla ser fram emot. Fokus är att få varje elev att ta till sig denna kunskap och utveckla sina personliga egenskaper lite extra allt utifrån sin egen nivå, avslutar Anette.


- Vi är mycket stolta över hur våra elever och mentorer tagit emot kursen. Vi är också nöjda över hur väl innehållet har gått att koppla till skolans värdegrundsuppdrag och vi är övertygade om att initiativet kommer att ge eleverna en god skjuts i deras utveckling och förberedelse inför arbetslivet, säger Johan Lundberg, skolchef & kvalitetschef på Lärande i Sverige.

https://www.realgymnasiet.se/varfor-real/personlig-utveckling-externa-relationer