Tillbaka till nyheter
21 september 2020 15:00

Ny Innovativ satsning på Realgymnasiet

I höst lanserar Realgymnasiet en unik satsning inom svensk skola, e-learning inom Personlig utveckling & Externa relationer. Eleverna kommer bland annat att få jobba med kundbemötande, service samt medarbetarskap. Satsningen omfattar alla elever och genomförs på deras mentorstid som blended learning, en blandning av olika lärmiljöer som exempelvis quiz, teori, filmer och övningsuppgifter kopplade till både Realgymnasiets och samarbetspartners dagliga verksamhet.

Ny Innovativ satsning på Realgymnasiet

Satsningen genomförs i tre moduler över alla tre gymnasieåren och kommer att genomföras på mentorstid med en koppling till elevens personliga utveckling. I höst kommer alla elever att genomföra första delen. Eleverna får sedan ett diplom på att de genomgått Personlig utveckling & Externa relationer som de kan bifoga i sitt CV.

-Modulerna samt övningarna som eleven gör sker inom ramen för elevens mentorstid och betygsätts inte. Vi arbetar för att stärka våra elever som aktiva och demokratiska samhällsmedborgare och här ser vi personlig utveckling som en viktig del. Materialet kommer alla mentorer och elever på Realgymnasiet att kunna ta del av, säger Johan Lundberg, skolchef på Lärande i Sverige som driver Realgymnasiet.

82,1 procent av eleverna på Realgymnasiet är i sysselsättning efter avslutad examen enligt siffror från 2019. Att lyssna på vilken kompetens olika branscher efterfrågar för framtida rekryteringsbehov är en viktig del i detta framgångskoncept.

- Vi är i ständig dialog med våra samarbetspartners och har sedan lång tid fångat upp önskemålet att eleverna förbereds för en kundnära roll ute på de olika arbetsplatserna. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på vad som förväntas av dem på APL och i yrkeslivet. Det är viktigt att vi lyssnar på branscherna eftersom det är våra partners som bäst vet hur vi kan hjälpa våra elever att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Anna Andbjer Persson, verksamhetsansvarig för programutvecklingen på Lärande i Sverige.

-När man arbetar i djurpark är man ständigt i dialog med gästerna. Information och utbildning är ett av våra viktigaste uppdrag. Att Realgymnasiet har lyssnat in parkerna och hittat en väg för att stärka elevernas kompetens inom service och kundbemötande, tycker vi är oerhört positivt, säger Rosanna Franzén, Teamledare Rovfågel/Sydamerika Kolmårdens Djurpark.

-Självklart är kunskap om moderna fordonssystem viktigt för en framtida fordonsmekaniker. Men, kunden är väldigt viktig och ett bra bemötande i alla led kan vara skillnad mellan att förlora eller vinna en kund. Därför ligger denna satsning helt i vår linje med vårt sätt att resonera. Vi är väldigt glada över att Realgymnasiet lyssnar på branschen och att de agerar i frågan, säger Andreas Forslund, Operativ chef, ProMeister Solutions.

-Det känns väldigt roligt att vi äntligen har gått i mål med denna satsning. Eftersom detta är ett nytt grepp inom svensk skola var vi måna om att planera detta med representanter från branscherna. Vårt mål är att bli stilbildande i partnerskap och för att ytterligare förstärka branschkopplingen har vi tagit fram materialet tillsammans med en extern partner, specialiserad på utbildning i service och kundbemötande, säger Anneli Larsson, VD Lärande Partner.