Tillbaka till nyheter
25 mars 2020 15:00

Ett stort tack

Ett stort tack

Ett av våra kärnvärden är Team. Jag ser hur alla medarbetare bidrar med engagemang, kreativa lösningar, tid och kraft för att i positiv anda genomföra vårt uppdrag varje dag. Samtidigt är vi en del av och bidrar till Sveriges gemensamma ansträngningar för att begränsa smittspridning. Tack till alla inom Lärandegruppen som samarbetar för våra barns, elevers och medarbetares bästa varje dag.

Ulrika Unell, VD Lärandegruppen i Sverige AB