Lärandes pedagogiska arbetssätt inspirerar

Övergången till distansutbildning för våra gymnasieelever har inneburit att implementationen av Canvas gått framåt med stormsteg. Men framförallt så har omställningen gjort det tydligt varför vi valt att arbeta med Canvas, plattformen möjliggör nämligen det pedagogiska arbetssätt vi vill bedriva. Ett arbetssätt som nu får utrymme att inspirera andra skolor.

Vi på Lärande vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden - och i framtiden. För att lyckas med det krävs det att vi har en lärplattform som möjliggör det pedagogiska arbetssätt som vi tror är den rätta vägen till målet. 

Under hösten 2019 besökte Instructure (företaget bakom Canvas), både en av våra Erlaskolor och ett Realgymnasium, för att ta reda på hur vi på Lärande ser på vårt uppdrag och hur vi vill kunna skapa förutsättningar för en aktiv lärprocess, med aktiva elever.

Besöken resulterade i en film, som Instructure publicerat i sina kanaler för att inspirera andra skolor till ett arbetssätt som gör det möjligt att möta varje elev där det befinner sig. Det är vi väldigt stolta över!