Tillbaka till nyheter
24 maj 2023 09:05

Lärande uppnår 50 % Gröna hyresavtal

Lärande uppnår 50 % Gröna hyresavtal tillsammans med hyresvärdar över hela landet.

Lärande uppnår 50 % Gröna hyresavtal

Lärande har tillsammans med många hyresvärdar arbetat fram olika miljöförbättrande åtgärder. Det har resulterat i att 50% av Lärandes hyrda ytor är klassade som gröna hyresavtal. Ett grönt hyresavtal är ett lokalhyresavtal med en grön bilaga och ges samma status som huvudavtalet. Förutom att minska den negativa miljöpåverkan i lokaler och att förbättra miljö och hälsa i lokalerna, stärks även banden till de lokala hyresvärdarna med gemensamma agendor och täta kontakter.

- Det här är ett långsiktigt och hållbart engagemang tillsammans med hyresvärdarna. Det känns roligt att vi lyckats nå denna milstolpe där vi under nästa år har målsättningen att nå upp till 60% gröna hyresavtal, berättar Stefanie Hanna, jurist inom Fastighet på Lärande. Ambitionen är att flera befintliga hyresavtal ska konverteras framöver, samtidigt som det är en viktig punkt vi alltid tar med i förhandlingar av nya ytor, berättar hon.

- Vi är glada att tillsammans med Lärande kunnat bidra till att öka hållbarhetsarbetet i våra fastigheter, säger hyresvärden Castellum i Norrköping. Det känns roligt, vi sporrar varandra och vårt gemensamma arbete bidrar till att fortsatt nå målen i vår utvecklingsresa framåt, säger hyresvärden André Is.

I det gröna avtalet tydliggörs bland annat information och samverkan, materialval och avfallshantering. Tillsammans med hyresvärdarna sätts en gemensam målbild för hur arbetet med hållbarhet genomförs.

- Avtalet gäller såväl invändigt i lokalerna som utanför med reglering av cykelparkeringar och ladd-platser för el-fordon i syfte att underlätta hållbart resande till och från skolorna, förklarar Stefanie.

Bakgrund om Grönt hyresavtal

Gröna hyresavtal lanserades av Fastighetsägarna i en avsiktsförklaring år 2012 och uppdaterades hösten 2022 med ett skärpt innehåll kring återbruk, avfallshantering och mobilitet. Det tidigare avtalet innebar fokus på effektiv och fossilfri energianvändning. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är det gemensamma ansvaret.

Läs mer på fastighetsägarnas hemsida om gröna avtal