Tillbaka till nyheter
8 juni 2023 09:29

Imponerande resultat i årets medarbetarundersökning med Great Place to Work!

Lärande kan nu glädjande presentera årets positiva resultat och därmed fortsatta certifiering av Great Place to Works® internationella standard år 2023. Medarbetarundersökningen som visar på en ökning från 74% till 78 % beskriver den sammantagna uppfattningen och bedömningen av Lärande som arbetsplats.

Imponerande resultat i årets medarbetarundersökning med Great Place to Work!

- Förutom ett högt engagemang i undersökningen har Lärande lyckats öka sina resultat inom samtliga dimensioner. De ligger därmed 20 % över snittet i Sverige vilket är imponerande, säger Linda Löfman, Konsult på Great Place to Work. Det bevisar att insatserna som genomförts uppfattats positiva för medarbetarna. Vi ser med stort intresse fram emot Lärandes fortsatta utveckling.

Medarbetarundersökningen som genomförs en gång per år innehåller värdet inom fem olika dimensioner: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Liksom tidigare är Lärande extra starka inom området kamratskap men det viktiga området respekt har ökat där framförallt ledarskapsparametrar mäts.

- Vi kan se att satsningen på vårt ledarskapsprogram som ska stärka yrkesrollen som ledare och skapa förutsättningar att leda och utveckla våra skolor har gett bra resultat. Siffrorna pekar verkligen i rätt riktning vilket känns roligt, säger Mikael Karlsson, VD för Lärandegruppen. Vi kommer att fortsätta lyssna på våra medarbetare och implementera deras feedback för att främja både engagemang och motivation i syftet att bli ännu mer attraktiva som arbetsgivare.