Tillbaka till nyheter
31 januari 2019 08:12

Johan Lundberg blir ny kvalitetschef för Lärande i Sverige

Johan Lundberg blir ny kvalitetschef för Lärande i Sverige AB. Han tillträder tjänsten från den 1 februari 2019 och kommer att leda bolagets kvalitetsarbete.

Johan Lundberg blir ny kvalitetschef för Lärande i Sverige

Johan har varit verksam hos Lärande i Sverige sedan 2017 som kvalitetsansvarig för Realgymnasiet. I och med sin nya roll tar han nu ett helhetsansvar för bolagets grundskole- och gymnasieverksamhet. I tjänsten ingår även befattningen skolchef med ansvar för att Lärande i Sverige lever upp till lagar, förordningar och övriga direktiv enligt skolans styrdokument för både grund- och gymnasieskola.  Johan tar även plats i Lärande i Sveriges ledningsgrupp.