Tillbaka till nyheter
25 januari 2019 10:08

Fler elever på Erlaskolan når gymnasiebehörighet

91 procent, det är andelen elever från Erlaskolan som når behörighet till gymnasiet. Rikssnittet ligger på 84 procent. Dessutom har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 223 under vårterminen 2017 till 234,9 under vårterminen 2018 bland Erlaskolans niondeklassare. Rikssnittet låg under vårterminen 2018 på 228,7.

Fler elever på Erlaskolan når gymnasiebehörighet

91 procent, det är andelen elever från Erlaskolan som når behörighet till gymnasiet. Rikssnittet ligger på 84 procent. Dessutom har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 223 under vårterminen 2017 till 234,9 under vårterminen 2018 bland Erlaskolans niondeklassare. Rikssnittet låg under vårterminen 2018 på 228,7.

- Vi är mycket stolta över att våra elever och lärare gjort detta möjligt. Vi är på väg åt rätt håll. Men, vårt mål är att alla barn ska nå kunskapsmålen, därför är det viktigt att vi fortsätter att arbeta med att utvecklas i en positiv riktning, säger Johan Lundberg, kvalitetsansvarig på Lärande som driver Erlaskolan.

-Det finns självklart många förklaringar, men jag tror att en är att vi arbetar mycket med att eleverna ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande och utveckling. Dessutom tror jag även att de flesta av våra pedagoger på Erlaskolan känner sig trygga i vår struktur och vision. Det bidrar till den positiva utvecklingen, fortsätter Johan Lundberg.


För mer information kontakta:
Johan Lundberg, kvalitetsutvecklare på Lärande.
Mobil:0721-85 39 41
E-post:johan.lundberg@larande.se