Frågor & svar

Här kan du som elev eller vårdnadshavare ta del av de vanligaste frågorna och svaren

Frågor & svar
Vad gäller vid resor? 

Vid resor internationellt följer vi UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer info

En elev visar milda symtom, ska hen gå hem? 

Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Så ja, man ska gå hem.

Skydda dig och andra från smittspridning

Kan ni berätta om en smittad person varit på skolan? 

Sekretess gäller och de kan inte lämna ut några uppgifter om personliga förhållanden. 

Hur gör jag om någon i hushållet är sjuk och när kan vi  gå tillbaka till jobb och skola?

Följ myndigheternas riktlinjer, du hittar dem här Folkhälsomyndigheten

Hur skyddar ni er på förskolan/grundskolan/gymnasieskolan? 

Vi är extra noga med vår handhygien och pratar om hur en enkel åtgärd som att tvätta händerna ofta och noga kan vara väldigt effektivt. Vi är även uppmärksamma på vår egen och andras hälsa. Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattningDen enskilde har ett ansvar och om någon uppvisar symtom på såsom feber  och andra influensaliknande symtom ska man vara hemma från skola och arbete.

Förebyggande åtgärder i för- och grundskola

Förebyggande åtgärder gymnasieskola

Min son/dotter/jag tillhör en av de identifierade riskgrupperna. Är det säkert för hen/mig att komma till förskolan/grundskolan/gymnasieskolan? 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att man ska gå till förskolan, grundskola och gymnasiet om man är frisk. Om man är osäker och tillhör en riskgrupp så ska man diskutera det med sin läkare eller vårdinstans.  

Vad händer om ni skulle behöva stänga förskolor/grundskolor/gymnasieskolan? 

Att stänga en skola är ett beslut som fattas av huvudman eller regeringen. Huvudman ansvarar i samråd med regionens smittskyddsenhet för att vidta adekvata åtgärder i de fall det skulle bli aktuellt.