Lärandes riktlinjer covid-19

Vi informerar här och bidrar med länkar till relevant information på våra myndigheters hemsidor.

Informationen uppdateras kontinuerligt.
Senast granskad: 17 mars 2022.

Om du har symptom på covid-19 är det viktigt att du inte går till jobbet eller skolan

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk


Anpassningar på våra skolor
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen på våra skolor.
 • Vi har följt faserna i öppningen av samhället i enlighet med nationella rekommendationer och regionala rekommendationer.
 • Närundervisning gäller. 
 • På Lärande har riskbedömningar löpande genomförts på varje förskola, grundskola och gymnasieskola. Anpassning har skett lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. Verksamheten har anpassats mellan när-, fjärr- och distansundervisning/-arbete beroende på situationen i lägeskommunen eller på skolan. 
 • Huvudkontoret avbröt distansarbete från och med den 9 februari.
 • Vi underlättar möjligheten till noggrann handhygien för att begränsa smittspridning. Rutiner för handtvätt finns uppsatta i våra verksamheter. Extra tvål och handsprit finns tillgängligt.
 • Extra städning och desinficering genomförs.
Riktlinjer för att begränsa smittspridning

Vid symptom läs mer om hur du ska göra på Vårdguiden (1177).

 • Vi hänvisar fortsatt till de allmänna råd som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Allmän oro anses inte som giltigt skäl inte gå till jobb eller skola.
 • Du som har blivit erbjuden vaccin men är ovaccinerad ska följa riktlinjer för ovaccinerade.
 • Om du eller anhörig har en sjukdomsbild som gör att du eller någon i din närhet befinner sig i en riskgrupp. Kontakta din vårdgivare för att få deras rekommendation och vidare instruktion.
 • Resor är nu tillåtna för medarbetare, elever och förskolebarn såsom jobbresor, studieresor och utflykter. Vi har under pandemin utvecklat nya arbetssätt för resor och möten. Vi fortsätter med detta där det anses mest lämpligt för verksamheten, medarbetare, barn och elever.
 • Vi anpassar verksamheten efter rådande rekommendationer, riktlinjer och förordningar för skola.

Riktlinjer för resor internationellt
 • Vår övergripande riktlinje är att vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. När/om rekommendationerna ändras så ändrar även vi våra riktlinjer. 
 • Vi har genomfört riskbedömningar för våra internationella resor och valt att i det rådande osäkra läget i världen ställa in internationella resor för elever under läsåret -21/-22.