Lärandes riktlinjer covid-19

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om covid-19 vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Vi hänvisar till myndigheternas hemsidor såsom Folkhälsomyndigheten, UD, Vårdguiden och Krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen gällande covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Lärandes riktlinjer covid-19

Informationen uppdateras kontinuerligt.
Senast uppdaterad: 1 december 2021.

Om du har symptom på covid-19 är det viktigt att du

 • Testar dig
 • Inte går till jobbet eller skolan

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk


Anpassningar på våra skolor
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen på våra skolor.
 • Från 29 september går vi in i fas 4 i öppningen av samhället i enlighet med nationella rekommendationer. Vi följer fortsatt lägeskommunens situation och anpassar oss därefter.
 • Närundervisning gäller. 
 • På Lärande genomförs riskbedömningar på varje förskola, grundskola och gymnasieskola. Anpassning kan ske lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. Verksamheten kan anpassas mellan när-, fjärr- och distansundervisning/-arbete beroende på situationen i lägeskommunen eller på skolan. 
 • Huvudkontoret återgår från 30 september till arbete på kontoret.
 • Vi underlättar möjligheten till noggrann handhygien för att begränsa smittspridning. Rutiner för handtvätt finns uppsatta i våra verksamheter. Extra tvål och handsprit finns tillgängligt.
 • Extra städning och desinficering genomförs.


Riktlinjer för att begränsa smittspridning

Vid symptom läs mer om hur du ska göra på Vårdguiden (1177).

 • Samhället öppnar upp och restriktionerna tas bort den 29 september. Vi hänvisar fortsatt till de allmänna råd som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Allmän oro anses inte som giltigt skäl inte gå till jobb eller skola.
 • Du som har blivit erbjuden vaccin men är ovaccinerad ska följa andra riktlinjer, dvs. fortsatt avstå sociala sammankomster, hålla avstånd till andra och då särskilt personer i riskgrupper. 
 • Om du eller anhörig har en sjukdomsbild som gör att du eller någon i din närhet befinner sig i en riskgrupp. Kontakta din vårdgivare för att få deras rekommendation och vidare instruktion.
 • Resor är tillåtna för medarbetare, elever och förskolebarn såsom jobbresor, studieresor och utflykter. Vi har under pandemin utvecklat nya arbetssätt för resor och möten. Vi fortsätter med detta där det anses mest lämpligt för verksamheten, medarbetare, barn och elever.
 • Vi anpassar verksamheten efter rådande rekommendationer, riktlinjer och förordningar för skola.


Riktlinjer för resor internationellt
 • Vår övergripande riktlinje är att vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. När/om rekommendationerna ändras så ändrar även vi våra riktlinjer. 
 • Vi har genomfört riskbedömningar för våra internationella resor och valt att i det rådande osäkra läget i världen ställa in internationella resor för elever under läsåret -21/-22.