Lärandes riktlinjer covid-19

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om covid-19 vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Vi hänvisar till myndigheternas hemsidor såsom Folkhälsomyndigheten, UD, Vårdguiden och Krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen gällande covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Informationen uppdateras kontinuerligt. 

Senast uppdaterad: 4 augusti 2021

Om du har symptom på covid-19 är det viktigt att du

 • Testar dig
 • Stannar hemma
 • Gå inte till jobbet eller skolan

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Anpassningar på våra skolor
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen på våra skolor.

 • På Lärande genomförs riskbedömningar  varje grundskola och gymnasieskola. Anpassning sker lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. Verksamheten anpassas mellan när-, fjärr- och distansundervisning/-arbete beroende på situationen i lägeskommunen. Huvudkontoret arbetar på distans för att bidra till minskad smittspridning i samhället och i verksamheten.

 • Uppstart höstterminen 2021: Vi planerar för en uppstart där vi kan bedriva mer närundervisning men följer noga myndigheternas plan för avveckling av restriktionerna. Då läget varierat i olika regioner informerar varje skola för sig hur uppstarten kommer att gå till.

Riktlinjer för att begränsa smittspridning
 • Vid symptom läs mer om hur du ska göra på Vårdguiden (1177).

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, har ett eget ansvar för att minska smittspridning och uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Allmän oro anses dock fortsatt inte som skäl nog att inte gå till jobb eller skola. 

 • Det är viktigt att hålla sig hemma om man har symptom, även milda. Man ska informera rektor (för barn och elever) eller närmaste chef (för medarbetare) om man varit i ett riskområde.  

 • Du som varit utomlands de senaste 14 dagarna
  Alla vuxna och barn i förskoleklass och uppåt, som kommit till Sverige från ett annat land de senaste 14 dagarna uppmanas att: 

1. Kontakta sin vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst

2. Stanna hemma i minst sju dagar

3. Undvika kontakt med andra

4. Göra en ny provtagning efter fem dagar

Det gäller även om du inte har något symtom på covid-19, om du har haft bekräftad covid-19 samt om du blivit vaccinerad mot covid-19.

Denna provtagning ska inte bokas via 1177.se, utan sker efter kontakt med din vårdcentral. 

 • Var noga med handhygien för att begränsa smittspridning. Rutiner för handtvätt finns uppsatta i våra verksamheter. 

 • Om du eller anhörig har en sjukdomsbild som gör att du eller någon i din närhet befinner sig i en riskgrupp. Kontakta din vårdgivare för att få deras rekommendation och vidare instruktion.  


Riktlinjer för möten och resor i Sverige

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som nu är att begränsa sociala kontakter och sammankomster. Vi bidrar till denna ökade kontroll över smittspridningen genom att: 

 • Medarbetare ska undvika resande i jobbet i den mån det är möjligt och vi hänvisar till digitala möten. 

 • Vi begränsar studieresor och utflykter. Vi fokuserar på att bedriva kärnverksamheten på förskolan/skolan/kontoret. 

 • Vi anpassar verksamheten efter rådande rekommendationer, riktlinjer och förordningar för skola.


Riktlinjer för resor internationellt

Vi på Lärande följer UD:s reserekommendationer. Detta innebär:   

 • I linje med rekommendationerna ovan (hindra smittspridning) väljer vi att avstå icke nödvändiga resor i dagsläget. Internationella resor ställs därför in tillsvidare. 
 • Vår övergripande riktlinje är att vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. När/om rekommendationerna ändras så ändrar även vi våra riktlinjer.  

Hygienrutiner

Vi påtalar vikten av att följa våra hygienrutiner. Några förebyggande åtgärder hem/skola/arbetsplats är att:

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Hålla avstånd och bidra till social distansering.