Möjliga karriärvägar

Lärande är en organisation med en mängd olika arbetsroller.

Möjliga karriärvägar

En karriärväg betyder inte alltid att vi alla ska nå den högsta positionen. För oss handlar det om att tillvarata kompetenser, känna motivation och bidra med det man är bra på. Det finns olika möjligheter att exempelvis fördjupa sig, samordna eller leda. Gemensamt är att vi alla sätter lärandet i fokus. Elevens lärande och vårt eget.

Här är några exempel på områden vi arbetar med!

På en skola:
 • Lärare (fritidshem, grundskola, gymnasium)
 • Administration
 • Rektor
 • Förstelärare
 • Mentor
 • Elevhälsa

På vårt huvudkontor:
 • Ekonomi
 • Personal/HR
 • Kompetensförsörjning
 • Kommunikation
 • Kvalitet
 • Administration
 • IT
 • Inköp
 • Fastighet