Tillbaka till nyheter
20 juni 2019 13:16

Lärandegruppen i Sverige kammar hem Guldtrappan 2019

Lärandegruppen i Sverige tilldelades den 13 juni Guldtrappan för sitt långsiktiga arbete med digitalisering inom skolan. -Det är helt fantastiskt och visar verkligen att vi är på rätt väg, säger Ulrika Unell, koncernchef och vd för Lärandegruppen i Sverige.

Lärandegruppen i Sverige kammar hem Guldtrappan 2019

- Det här är ett gediget arbete som vi alla är med och bidrar till. Jag är glad och stolt över alla kollegor och medarbetare som arbetar med detta varje dag. Utan dem skulle det inte vara möjligt. Det är ett kvitto på att vi är på rätt spår för våra elever som ska leva i framtidens informationssamhälle. Vi vill nå framgång genom vårt transparenta arbetssätt, där vi tar tillvara kraften i det kollegiala samarbetet, säger Ulrika.

- Vi vill vara stilbildande inom svensk skola och detta pris är ett tecken på att vi är på rätt väg. Tack alla fantastiska medarbetare runtom i landet, tillsammans gör vi det möjligt, säger Ole Lidegran, CIO på Lärandegruppen i Sverige.

Motiveringen till att Lärandegruppen i Sverige tilldelades utmärkelsen lyder:

”En kraftfull vision, tydliga strategier tillsammans med öppna kollegiala processer skapar riktning och förutsättningar för att den digitala skolan blir verklighet för koncernens elever och lärare. En process där juryn ser fram emot att visionen förverkligas i en fortsatt innovativ process!”

Om Guldtrappan
Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Initiativtagare till utmärkelsen Guldtrappan är stiftelsen DIU (Datorn i Utbildningen) och Sveriges kommuner och landsting.