Tillbaka till nyheter
26 mars 2019 10:57

Lärande ställer ut på Sveriges största rekryteringsmässa

Den 27 mars finns Lärande på plats på Skoljobbsmässan 2019, som är Sveriges största rekryteringsmässa för arbetsgivare inom den pedagogiska sektorn. Mässan är på Clarion Hotel Sign i Stockholm och är en viktig träffpunkt för arbetsgivare och personal inom skola, förskola och universitet.

Lärande ställer ut på Sveriges största rekryteringsmässa

Den 27 mars finns Lärande på plats på Skoljobbsmässan 2019, som är Sveriges största rekryteringsmässa för arbetsgivare inom den pedagogiska sektorn. Mässan är på Clarion Hotel Sign i Stockholm och är en viktig träffpunkt för arbetsgivare och personal inom skola, förskola och universitet.

- Det är viktigt att komma ihåg att medarbetarna är den viktigaste resurs vi har. För oss är det oerhört betydelsefullt att lyckas behålla och rekrytera duktiga lärare. En viktig del i detta arbete är förstås att potentiella nya medarbetare vet att vi finns och att vi som arbetsgivare syns på Skoljobbsmässan, säger Paula Casimiro, chef strategisk kompetensförsörjning

Att samarbeten med externa partners blir alltmer viktigt i framtiden är något som Paula lyfter fram.

- Lärarbristen är ju förstås ett allvarligt faktum och vi behöver fortsätta att hitta flera sätt att säkerställa en kvalitativ skola. Vi kan göra det själva till en viss gräns med till exempelvis inre organisering, utvecklingsmöjligheter och digitala verktyg men därutöver vill och behöver vi också samverka externt med andra aktörer. Vi ser positivt på detta och under hösten har vi tydligt fokuserat på att förstärka våra kontakter och samarbeten med lärarutbildningar runt om i landet, för att ta emot ännu fler lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, säger Paula.

-Lärande är just nu i en spännande tillväxtfas och för oss är det viktigt att våra medarbetare känner sig högst delaktiga i utvecklingsarbetet som vi tillsammans gör för att bli stilbildande inom områdena pedagogik, digitalisering och partnerskap. Det skapar en transparent och motiverande arbetsmiljö, avslutar Paula.