Tillbaka till nyheter
24 oktober 2022 11:11

Hipp hipp hurra!

Vi kan glatt meddela att vi har fått så höga resultat i vår medarbetarundersökning att Lärande nu är certifierade enligt Great Place to Works® internationella standard.

Hipp hipp hurra!

Den sammantagna uppfattningen och bedömningen av arbetsplatsen är en summering av värdet inom fem olika dimensioner; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

"Jag är verkligen glad att se det här fina resultatet som visar att Lärande är en uppskattad arbetsplats. Som alltid så är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan att vi fördjupar oss i materialet och tar med oss det i vårt arbete framåt för att ytterligare förbättra oss", avslutar Mikael.

Detta ger nulägesbild och skapar nu förutsättningar för fortsatt arbete framåt. Det kommer att ske på central, regional och lokal nivå där. Great Place to Work® blir Lärandes ledstång i arbetet att fortsätta utvecklas som arbetsplats men också för att dra nytta av allt det som upplevs som bra och fira det tillsammans.