Tillbaka till nyheter
21 april 2022 09:39

Gruppstärkande aktiviteter ger trygghet på Erlaskolan Södra

Elevledda gruppaktiviteter och veckoutvärderingar. Det är några av de sätt som Erlaskolan Södra jobbar med trygghetsfrågor.

Gruppstärkande aktiviteter ger trygghet på Erlaskolan Södra

-Hos oss har elever vecko- eller månadsutvärderingar kontinuerligt med utgång i mående, trivsel och arbetsro. Utvärderingarna följs upp av skolans personal och eventuella utmaningar fångas upp relativt omgående. Utvärderingarna är också underlag för gruppgemensamma diskussioner med respektive klass, berättar Jonathan Johansson, lärare på Erlaskolan Södra.

-Vi upplever att eleverna uppskattar detta och att många föräldrar känner att de har god kontakt med skolan vilket vi självklart är glada för, säger Jonathan.

Så här fungerar Friendzone
-Vi har, förutom elevråd, ett arbete med något som heter Friendzone. Det är en elevgrupp som har som uppgift att binda samman elever med diverse gruppstärkande aktiviteter, fortsätter Jonathan.

Friendszone är representerade från alla årskurser på skolan och de har valts fram av eleverna. Några fina aktiviteter som gjorts är exempelvis att sätta hjärtlappar i elevernas skåp under alla hjärtans dag eller arrangera den årliga påskjakten. Gruppen fungerar även som en brygga mellan lärare och elever då de får komma med tips på förändringar på skolan som de anser är nödvändiga för att stärka trygghetsarbetet.

Elvira i åk 6 har varit med i Friendszone i tre år och hon tycker det varit roligt att planera och genomföra roliga händelser på skolan och hon ser att hennes klasskamrater uppskattar dem.

- Sådana här saker skedde aldrig på min förra skola, säger Elvira.