Tillbaka till nyheter
1 juli 2021 10:18

Erlaskolan Södra utökar med förskoleklass och årskurs 1 till hösten 2022

Nu öppnar Erlaskolan Södra i Norrköping upp sin verksamhet för elever i de yngre årskurserna. Till hösten 2022 startar både förskoleklass och årskurs ett, med tillhörande fritidshem i de utbyggda fina lokalerna i Vrinnevi Park.

Erlaskolan Södra utökar med förskoleklass och årskurs 1 till hösten 2022

– Nu finns möjligheten för fler att börja på Erlaskolan redan i förskoleklass. På systerskolan Östra i Norrköping finns redan dessa årskurser där det också är kö, nu öppnas fler möjligheter för de vårdnadshavare och elever som är intresserade av våra skolor", säger Ingela Wall som är regionchef för region Öst inom Lärande i Sverige AB.

– En stor fördel med skolan är just att det går elever här från olika geografiska områden vilket gör skolan till en rättvis representation av Norrköping. Det finns dessutom efterfrågan på skolplatser i Norrköping, så vi är glada över att kunna bidra genom att erbjuda mer skola för fler", avslutar Ingela.

Aktiva elever som vill, kan och vågar - är målbilden för verksamheten och för att eleverna ska nå målen är pedagogiken utformad inom fyra områden som Erlaskolan anser extra viktiga i det samhälle som väntar i framtiden. Det handlar om att arbeta verklighetsanknutet, tillsammans med andra, att utveckla sin förmåga att leda sig själv i sin lärprocess och att lära för livet. Arbetet vilar dessutom på stadig grund i fyra viktiga värderingar som genomsyrar skoltiden; trygghet, utveckling, team och framgång.

Lärmiljö och kommunikationer

Skolan ligger granne med Vrinneviskogen som kan ses som ett utökat klassrum för lek, hälsa och pedagogik. Närheten till stan men också närliggande områden i kombination med goda kommunikationer är positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv för många invånare i Norrköping.


Information

Erlaskolan Södra är idag en skola för årskurs 4-9 med ca 260 elever. Till höstterminen 2022 kommer 52 nya platser erbjudas i årskurs F och 1, 26 elever i varje årskurs, och eleverna har sen möjlighet att fortsätta gå på Erlaskolan hela vägen till och med årskurs 9.

Mer information om de nya årskurserna kommer att ges genom informationsträffar efter sommaren men också information på vår webb: Erlaskolan Södra, Köhantering.