Tillbaka till nyheter
26 februari 2019 11:07

Co-coaching en succé på Realgymnasiet i Göteborg

Enligt Howard Pitler, doktor i pedagogik, så är det genom feedback och reflektion som lärare blir bättre. Han menar också att alla lärare behöver en coach i klassrummet. På Realgymnasiet i Göteborg har man sett fördelarna med att arbeta på det här sättet och har använt sig av modellen ”framgångsrik co-coaching” som har utvecklats av John Steinberg.

Co-coaching en succé på Realgymnasiet i Göteborg

På skolan har projektet startats och drivits av förstelärare Benjamin Westman, Karin Sellergren och Michael Backendal. Men, alla på skolan har varit involverade. Exempelvis lärare, mentorer och rektor.

Fyra gånger per läsår har personalen träffats och jobbat parvis. En av kollegorna delar med sig av sina positiva undervisningsupplevelser i det pedagogiska arbetet och den andra lyssnar, ställer frågor och antecknar. Samtalet följs av en sammanfattning och att man därefter byter roller.

- I samtalen fokuserar vi på de lyckade undervisningstillfällena. Det var också det som verkligen tilltalade mig då det ofta är väldigt lätt att fokusera på det som inte fungerar. Med andra ord blir det en positiv injektion i verksamheten, säger Benjamin.

Enligt Benjamin så har co-coaching lett till en ökad förståelse för varandra.

-Vi jobbar ämnesintegrerat i undervisningen och våra elever samarbetar ofta. Men, det händer alltför sällan i det kollegiala tycker jag. Under dessa enklare former så får man insyn i andras arbete. Det bygger även en lättsam prestigelös kultur och sprider en positiv pedagogik på skolan, säger han.

Lyfta in coaching i klassrummet

-Nu i nästa steg i så kommer vi tillsammans att titta på hur våra kollegor undervisar i klassrummen, hur vi integrerar med elever och hur vi startar upp lektionen. Efteråt följer vi upp lektionen och diskuterar hur den upplevdes. Det är viktigt att det inte behöver vara planerat på förhand utan att vi skapar ett klimat där man på ett naturligt sätt kan vara med i klassrummet. Det kan vara bra när syftet är att fånga in vardagskänslan i undervisningen. Vi börjar våren 2019 och kommer att köra fram till hösten, fortsätter Benjamin.

-Vi kan redan nu se att det gjort stor skillnad i arbetsklimatet. Det har varit ett bra sätt att bygga vidare på det vi redan gjort. Vi kan även se att vår mötesstruktur blivit mer inspirerande och effektivare. Det viktigaste man märker är att det bidragit till ett bättre arbetsklimat, avslutar Benjamin.