Rektor till Lärande Grundskola Östra i Norrköping

Vi söker en engagerad rektor med intresse för skolutveckling och med ett målinriktat, relationellt och tydligt ledarskap. Nu har du chansen att tillsammans med oss leda utvecklingen på en av våra grundskolor där elevens väg kantas av trygghet, glädje och kreativitet!

Om tjänsten

Lärande Grundskola Östra i Norrköping är en F-9 skola med ca 540 elever och cirka 70 medarbetare med fina lokaler i centrala Norrköping. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer. Skolledningen jobbar tätt tillsammans med arbetslagsledare för både skolan och fritidshemmet samt med skolans förstelärare för att gemensamt med engagemang, handlingskraft och mod driva den pedagogiska utvecklingen på enheten. Det finns en struktur för skolans elevhälsoarbete och ett elevhälsoteam som verkar i nära samverkan med alla medarbetare. Skolan arbetar med EHM i förebyggande syfte och har EHT som arbetar såväl utifrån ett individ-, grupp- och skolperspektiv.

Rektorsuppdraget innefattar helhetsansvar för verksamheten utifrån gällande lagar och styrdokument, vilket innebär ett pedagogiskt ledarskap och ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi, marknadsföring, elevrekrytering, kvalitet och kontinuerlig skolutveckling. Som rektor arbetar du aktivt med de olika områdena och får stöttning från huvudman i de olika processerna.

Vi har under läsåret 2022-2023 startat en spännande utvecklingsresa med en gemensam pedagogisk modell, Lärandemodellen, som bygger på ett ämnesintegrerat helhetstänk med eleven i fokus. Vår Lärandemodell utgår ifrån värdeskapande lärande och ett nära samarbete i våra team för att ge våra elever ett meningsfullt lärande och rusta dem för framtidens ständigt förändrade behov.

Du kommer som rektor ingå i ett utvecklingsinriktat skolledarteam bestående av alla våra rektorer och biträdande rektorer i våra förskolor och grundskolor. Vi träffas regelbundet för kompetensutveckling, ett inspirerande kollegialt utbyte och lärande med våra elever och verksamheter i fokus. Gruppen leds av Lärande förskolor och grundskolors ledningsgrupp där VD, skolchef och ansvarig för pedagogik- och konceptutveckling ingår.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Norrköping, Östergötlands län. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse, gärna med start i augusti 2023. Om du blir anställd hos oss erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för grundskola och välkommen inom Lärande förskola och grundskola i Sverige AB.

Profil vi söker

Vi söker dig som vill driva utvecklingen på Lärande Grundskola Östra i Norrköping.

Vi söker dig med:

  • högskoleexamen med pedagogisk inriktning
  • några års erfarenhet som rektor
  • erfarenhet av skolutveckling
  • meriterande om du har erfarenhet av att vara rektor inom grundskola
  • meriterande om du har genomfört rektorsutbildningen

I rollen som rektor bedriver du skolutveckling på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Du har förmågan att samordna grupper för att nå gemensamma mål och skapar engagemang och delaktighet på vägen dit. Du arbetar målinriktat med förmåga att anpassa dig till nya förändrade krav och förutsättningar och du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån gällande kvalitetsstandard. Du handlar i enlighet med fattade beslut, riktlinjer och mål samt ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt i tal och skrift. Du säkerställer att ditt budskap nått fram till berörda parter och följer kontinuerligt upp olika processer. Du har en god förståelse för din roll som rektor och ett genuint intresse för att leda arbetet med elevernas lärprocess, kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Frågor

I denna rekrytering har Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Om du har frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373, lotta.belfrage-palmqvist@constatera.se

Ansökan

Ansök snarast, senast 12 maj 2023, med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se
Ansökningshandlingarna kommer att delas med Lärande förskolor och grundskolor. Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad.
Svara på följande frågor i din ansökan: 1. Varför är denna tjänst intressant för dig? 2. Hur uppfyller du kravprofilen i annonsen?