Skapaskolan

Skapaskolan är en för- och grundskola där vår grundidé är att tillsammans med våra elever skapa en skola kring meningsfullhet. Vi har en vision att alla våra elever ska hitta mod och förmåga att följa sina drömmar. Det är vår dröm!

Skapaskolan

Aktivt lärande

Det uppnår vi genom kooperativt lärande och värdeskapande lärande. På Lärande så är vårt mål att få elever som är aktiva i sitt eget lärande, det tror vi är en av ingredienserna i att nå framgång och elever som vill, kan och vågar.

I det kooperativa lärandet aktiveras våra elever genom att interagera med varandra på olika förbestämda sätt. Vi arbetar ämnesövergripande med värdeskapande lärande genom att lärandet är kopplat till ett verkligt sammanhang. Vi tror på det aktiva lärandet och har en skolmiljö som stöttar just detta. Därför har vi exempelvis unika typ av klassrum som stöttar elevers aktiva lärande, ger arbetsro genom olika hytter och rum.


Viktigt att må bra

På Skapaskolan tror vi även på att ge eleverna förutsättningar till att må bra vilket även påverkar lärandet i sin tur. Vi har därför sätt till att fysisk rörelse är en del i vår vardag på skolan. 


-Genom mening hittar våra elever motivation att utveckla sig själva och lära sig varje dag i skolan. Vår vision är att eleven ska hitta mod och förmåga att följa sina drömmar, säger Fredrik Plahn, rektor för Skapaskolan.  

 

Vi tror på meningsfullt lärande!