Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass och fritidshem till åk 9, med viss variation mellan de olika skolenheterna. Vi arbetar utifrån samma pedagogiska ramverk oberoende av vilken verksamhet vi jobbar i. Det gynnar samarbete inom organisationen och leder inte minst till att våra elever får en likvärdig utbildning och undervisning.

Erlaskolan

På Erlaskolan, likt våra andra verksamheter inom Lärande, arbetar vi för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan och även det framtida vuxenlivet. Undervisningen ska vara kopplad till verkligheten och ha riktiga mottagare. Då tror vi att lärandet blir intressant, kreativt och roligt!


Pedagogisk grund

Vi tror på ett aktivt lärande och värdet i att våra elever är delaktiga i sin egen lärprocess. Det är så vi når målbilden av elever som vill, kan och vågar. Med vår pedagogiska grund, som består av fyra ben, Lära att lära, Lära i samarbete, Lära i sammanhang och Lära för framtiden som utgångspunkt i allt vi gör tränar vi på elevens förmågor för både framtiden och samtiden.


-Vi arbetar på ett gemensamt sätt på våra skolor och målbilden är elever som är aktiva och tar ansvar för sitt eget lärande. Det förutsätter medarbetare som på samma sätt är nyfikna och angelägna om att lära nytt och mer varje dag. I Erlaskolorna ser vi hela tiden exempel på både elever och medarbetare som vill kan och vågar, säger Lena Tamme, Konceptchef för Lärande i Sverige som driver Erlaskolorna.

Med ett gemensamt konceptuellt arbetssätt som utgångspunkt når vi vårt mål - elever som vill, kan och vågar!